Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk - E-learning

De e-learning Vermijdbare zorginfecties richt zich op de organisatorische aspecten bij infectiepreventie en antibioticaresistentie. Een belangrijke thema, waar u binnen de huisartsenpraktijk mee te maken kunt krijgen. Kom op een praktische en laagdrempelige manier te weten wat u kunt doen om vermijdbare zorginfecties tegen te gaan. En hoe u de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kunt voorkomen. Door aandacht te...

Free
2 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Free
Note :leden 100 euro niet-leden 350 euro aios 50 euro

Professions

Physician Assistant
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving

De E-learning is bedoeld om extra aandacht en bewustzijn te creëren met betrekking tot infectie preventie in de huisartspraktijk in het kader van terugbrengen aantal zorggerelateerde vermijdbare infecties en opkomst en verspreiding BRMO tegengaan.Na het volgen van de e-learning heeft u kennis over:

 • de basishygiëne volgens de laatste richtlijnen.
 • hoe u deze basishygiëne borgt in de praktijk (protocollen en werkinstructies)
 • arbo-gerelateerde veiligheidsaspecten m.b.t. infectieziekten.
 • hoe u omgaat/afspraken maakt met patiënten met BRMO (Bijzonder Resistente Micro Organismen).
 • het doel en de functie van antibioticazorgnetwerken.

Inleiding

De e-learning Vermijdbare zorginfecties richt zich op de organisatorische aspecten bij infectiepreventie en antibioticaresistentie. Een belangrijke thema, waar u binnen de huisartsenpraktijk mee te maken kunt krijgen. Kom op een praktische en laagdrempelige manier te weten wat u kunt doen om vermijdbare zorginfecties tegen te gaan. En hoe u de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kunt voorkomen. Door aandacht te hebben voor infectiepreventie, kunt u het risico op antibioticaresistentie helpen te verkleinen.

Programma

Aan de hand van casuïstiek worden de organisatorische aspecten in een huisartsenpraktijk behandeld, die komen kijken bij infectieziekten. Hierbij is preventie een belangrijk aspect. Deskundigen schetsen in videofragmenten een beeld rondom antibioticaresistentie en er wordt ingegaan op de casuïstiek waar u mee te maken kunt krijgen. U sluit het geheel af met een examen.

Leerdoelen

Leerdoelen

 • Verkrijgen van praktische kennis van maatregelen die de huisartsenpraktijk op orde maakt in het kader van infectiepreventie.
 • Creëren van veiligheid voor zowel de patiënt als voor de medewerkers in de huisartspraktijk


Subdoelen:

 • Kennis van basishygiëne volgens de laatste richtlijnen.
 • Kennis hoe deze basishygiëne te borgen in de praktijk (protocollen en werkinstructies)
 • Kennis van arbo gerelateerde veiligheidsaspecten mbt infectieziekten.
 • Kennis omgaan/afspraken rondom patiënten met BRMO (Bacterie Resistente Micro Organismen)
 • Kennis van doel /functie antibiotica zorgnetwerken

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL