E-learning huiselijk geweld en kindermishandeling: Werken met de meldcode

Nageschoolde artsen ondernemen vaker actie wanneer een kind in de problemen zit. Augeo, dé online academie over het thema kindermishandeling en huiselijk geweld voor professionals die met kinderen en ouders werken, ontwikkelde samen met LHV en InEen een geaccrediteerde e-learning voor het werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

50
3 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 50
Note :€ 50,- (exclusief btw) € 60,50 (exclusief btw)

Professions

Physician Assistant
06 Jan 2019
31 Jan 2023
3 Points
ABC1
Huisarts
06 Jan 2019
31 Jan 2023
3 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
06 Jan 2019
31 Jan 2023
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
06 Jan 2019
31 Jan 2023
3 Points
ABC1

Skills

Medische handelen 50 %
Maatschappelijk handelen en preventie 50 %
Description

Omschrijving

Deze cursus is ontwikkeld voor huisartsen op de huisartsenpost of in de huisartsenpraktijk. De cursus gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De KNMG meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is daarbij leidraad. Ook leert u over de verplichte kindcheck. De cursus bevat 2 opfrismomenten die u een half jaar en een jaar na het afronden van de cursus automatisch per mail krijgt toegestuurd. 


Aanvullende cursussen

Verder biedt Augeo academy korte e-colleges aan op specifieke thema's, waaronder "Communiceren over geweld" om kennis te verdiepen. Daarnaast is de online cursus Huwelijksdwang ontwikkeld. Professionals zoals huisartsen die op de hoogte zijn van deze problematiek, kunnen tijdig signaleren en deze jonge meiden en vrouwen hulp bieden of doorverwijzen naar de juiste instanties. Deze cursus is gratis te volgen en is geaccrediteerd met 2 punten.

Ook voor uw doktersassistenten heeft Augeo academy een vergelijkbare cursus. Die is toegespitst op de taken die de assistente heeft in met name het oppikken van signaleren en bespreken met huisartsen.

Inleiding

Nageschoolde artsen ondernemen vaker actie wanneer een kind in de problemen zit. Augeo, dé online academie over het thema kindermishandeling en huiselijk geweld voor professionals die met kinderen en ouders werken, ontwikkelde samen met LHV en InEen een geaccrediteerde e-learning voor het werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL