Jaarplan, begroting en jaarrekening

Als bestuurder van een stichting, vereniging of coöperatie is het van belang om zowel te weten op welke wijze een meerjarenbegroting en een jaarplan tot stand komen en welke informatie er in een meerjarenbegroting en het jaarplan staan.

550
3 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 550
Discounts
€ 300
Members Only
Professions
Physician Assistants
3 Points
ABC1
Huisarts
3 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
3 Points
ABC1
Skills
Organisatie en financiering 100 %
Description

Omschrijving

Het maken van een meerjarenbegroting en een jaarplan worden nog vaak gezien als doel op zich. Een goed opgezette meerjarenbegroting, zeker als dat wordt uitgewerkt in een jaarplan , dwingt echter tot nadenken over de het komende jaar en de jaren daarna, maakt de financiële gevolgen van verwachte gebeurtenissen inzichtelijk, maakt sturen en besturen gemakkelijker en is een middel om het beleid te onderbouwen. Kortom, een goede begroting draagt bij aan het bereiken van uw doelen.


Aan de orde komen: 

  • Het begrotingsproces inclusief het jaarplan
  • De onderdelen van de begroting en het jaarplan
  • De onderlinge samenhang
  • Waarderingsgrondslagen
  • Het lezen, begrijpen en de interpretatie van de begroting en het jaarplan ten opzichte van de realisatie

 

In deze cursus leert u hoe de meerjarenbegroting en het jaarplan een maximaal toegevoegde waarde kunnen creëren voor de organisatie waarvan u bestuurde bent. Deze scholing is hiermee een natuurlijk vervolg van de scholing 'Balanslezen voor penningmeesters'


Deze cursus is als in company cursus te boeken op locatie.

Inleiding

Als bestuurder van een stichting, vereniging of coöperatie is het van belang om zowel te weten op welke wijze een meerjarenbegroting en een jaarplan tot stand komen en welke informatie er in een meerjarenbegroting en het jaarplan staan.

Programma


Landelijke Huisartsen Vereniging
academie@lhv.nl
085048000
https://www.lhv.nl/
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL