This course is expired

SmartTyping

Wanneer u blind en met 10 vingers kunt typen, levert dit enorme tijdwinst op en daardoor extra aandacht voor uw patiënten. De cursus zelf bespaart u ook tijd: via SmartTyping leert u in een sneller tempo blindtypen dan via een traditionele typecursus. Honderden artsen gingen u al voor. Let op! Het Accreditatiebureau heeft besloten dat SmartTyping een algemene basisvaardigheid is voor huisartsen en hiermee vervalt vanaf mei 2020 helaas de...

600
4 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 600
Note :Aios tarief: €200,-
Discounts
€ 275
Members Only

Professions

Physician Assistant
4 Points
ABC1
Huisarts
4 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
4 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
4 Points
ABC1

Skills

Organisatie en financiering 100 %
Description

Omschrijving

De motivatie om een traditionele typecursus te volgen is laag, want het vereist zeer intensieve oefening en duurt vaak maanden. Daarom biedt de LHV Academie een alternatief: SmartTyping. Via deze leermethode hebt u het blindtypen snel in de vingers.

Hoe werkt het precies? Na een training oefent u gedurende drie weken op werkdagen in het online follow-up systeem, op het momenten dat het u het best uitkomt. Deze tests nemen 15 tot 30 minuten in beslag, waarna u direct uw resultaten kunt inzien. Na deze 15 dagen oefenen volgen nog enkele evaluatiemomenten om uw progressie te meten. Uw voortgang wordt ook bewaakt door uw trainer, die optreedt als vraagbaak, begeleider en coach. Het contact verloopt hoofdzakelijk via e-mail.


SmartTyping leert u spelenderwijs blind en met tien vingers typen. Tijdens de training maakt u gebruik van brein prikkelende hulpmiddelen als muziek, kleur en afbeeldingen. Hierdoor wordt zowel uw logische, analytische en abstracte denkvermogen van de linker hersenhelft, als het beeldend en creatieve vermogen van uw rechter hersenhelft geactiveerd. U ervaart hierdoor een enorme leerversnelling met onmiddellijke opslag in uw lange termijngeheugen. SmartTesting; een uniek online oefen- en opvolgsysteem. Na de 4 uur durende training oefent u gedurende drie weken op werkdagen in het online follow-up systeem. Deze tests nemen 15 tot 30 minuten in beslag, waarna u direct feedback krijgt vanuit het systeem over de geleverde prestatie. Deze tests kunnen op elk tijdstip van de dag worden gedaan. Na deze 15 dagen oefenen volgen nog enkele evaluatiemomenten om uw vooruitgang van de vaardigheid te meten. Na 6 weken legt u een evaluatie af, waaruit zal blijken dat u een progressie van gemiddeld 20 procent hebt gemaakt ten opzichte van uw startsnelheid, maar dan blind met tien vingers! Na afronding van het online follow-up traject bent u in staat om blindtypend te werken.


Online vervolgtraject

Het online vervolgtraject bestaat uit 15 werkdaagse oefeningen van 15 tot 30 minuten per oefening. Daarna volgen enkele evaluatiemomenten waarin uw progressie wordt gemeten. Tussentijds bestaat er de mogelijkheid om de status quo en progressie te meten in het online vervolgsysteem. De eerste 15 werkdagen na de training begeleiden wij u dagelijks per e-mail.


3 maanden onbeperkte toegang tot online oefenomgeving

U krijgt de mogelijkheid uw vaardigheid gedurende 3 maanden op elk gewenst moment onbeperkt te testen, met onmiddellijke feedback. Eén maal per week verzenden wij een motivatiemail. 5 evaluatiemomenten: U doorloopt 5 (verplichte) evaluatiemomenten: 1e evaluatie: voor aanvang van de training (nulmeting) 2e evaluatie: direct na de training 3e evaluatie: 16 dagen na de training 4e evaluatie: 6 weken na de training 5e evaluatie: 3 maanden na de training. Gedurende het gehele traject wordt de voortgang bewaakt door de eigen trainer. Deze kan als vraagbaak, begeleider en coach optreden. Het contact met de trainer loopt hoofdzakelijk via e-mail. 


Ook op aanvraag: in company

Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Inleiding

Wanneer u blind en met 10 vingers kunt typen, levert dit enorme tijdwinst op en daardoor extra aandacht voor uw patiënten. De cursus zelf bespaart u ook tijd: via SmartTyping leert u in een sneller tempo blindtypen dan via een traditionele typecursus. Honderden artsen gingen u al voor.


Let op! Het Accreditatiebureau heeft besloten dat SmartTyping een algemene basisvaardigheid is voor huisartsen en hiermee vervalt vanaf mei 2020 helaas de accreditatie. Voor de trainingen na mei 2020 zullen geen accreditatiepunten meer worden toegekend. Wel is het mogelijk om een certificaat te ontvangen.

Programma

U neemt deel aan één klassikale training van 4,5 uur, waarin naast serieuze didactiek ook ruimte voor ontspanning bestaat. Na de deze training volgt het online vervolgtraject, zoals hierboven beschreven. Onderdeel van dit traject zijn 5 (verplichte) evaluatiemomenten.

  • 1e evaluatie: voor aanvang van de training (nulmeting)
  • 2e evaluatie: direct na de training
  • 3e evaluatie: 16 dagen na de training
  • 4e evaluatie: 6 weken na de training
  • 5e evaluatie: 3 maanden na de training

Leerdoelen

SmartTyping leert u spelenderwijs blind en met tien vingers typen.

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL