PIN 18/4 Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie

Bloed/Organen

Diepe veneuze trombose en longembolie zijn beiden een uitingsvorm van het overkoepelend begrip VTE (Veneuze trombo embolie).

48
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 48
Note :NHG-ledenprijs voor 10 nummers. Nietl-eden betalen 225,- voor 10 nummer
Discounts
€ 14.5
Members Only
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Description

Omschrijving

Door gebruik te maken van een beslisregel met gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek kunt u bij een deel van de patiënten diepe veneuze trombose (DVT) uitsluiten. Naast de beslisregel is de uitslag van een D-dimeerbepaling richtinggevend.- Om DVT aan te tonen is echografisch onderzoek noodzakelijk.- De behandeling van DVT kan in principe in de eerste lijn gebeuren, tenzij er contra-indicaties bestaan.- De initiële behandeling bestaat uit laag-moleculairgewicht heparine (LMWH) tot de INR-streefwaarde is bereikt, in combinatie met een Vitamine-K-antagonist (VKA); de behandelduur met VKA is afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt.- Naast medicatie wordt het been gezwachteld om oedeem te bestrijden. De patiënt mag in beweging blijven.- Ter preventie van een post-trombotisch syndroom wordt een elastische kous aangemeten, die in principe twee jaar wordt gedragen.

Inleiding

Diepe veneuze trombose en longembolie zijn beiden een uitingsvorm van het overkoepelend begrip VTE (Veneuze trombo embolie).

Programma


Leerdoelen

Na het doornemen van dit programma:

  • kunt u, met verschillende beslisregels, een longembolie en een diepe veneuze trombose uitsluiten;
  • kunt u de D-dimeer Point of Care Test (POCT) lege artis uitvoeren;
  • kunt u de standaardbehandeling van diepe veneuze trombose toepassen;
  • weet u hoe u met de patiënt de behandeling met de checklist kunt doornemen;
  • kent u de plaats van de directe orale anticoagulantia (DOAC’s) bij een DVT.


NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL