This course is expired

Leergang Medisch Leiderschap

Leergangleiderschapmedisch leiderschaphuisartsensamenwerken

Hoe zorgt u als huisarts dat u invloed heeft op de manier waarop u zorg kunt bieden aan uw patiënt? Deze vraag staat centraal bij de leergang Medisch leiderschap. De kunst is om de eigen invloedsfeer bewuster in te zetten en te vergroten in relatie tot de patient en daarbuiten. Hierdoor zult u meer voldoening en plezier krijgen in uw werk en op een andere manier gaan samenwerken. Daardoor kan de kwaliteit en de beleving van de zorg sterk verbeteren: voor de patiënt, voor uzelf en voor de maatschappij. Deze unieke training heeft als doel persoonlijke groei te faciliteren, visie te ontwikkelen en te leren welke competenties in te zetten om concrete verandering in gang te zetten in de zorg die u dagelijks geeft.

4400
36 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 4400
Discounts
€ 4050
Members Only
€ 2025
Voor Aios

Professions

Anesthesioloog
36 Points
ABAN
Arts
36 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
36 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
36 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
36 Points
ABAN

Speakers

Angelique van Dam

huisarts n.p., NHG supervisor, individuele- en teamcoach

Valérie Overmeer

Individuele- en teamcoach
Description

Leergang Medisch Leiderschap

Hoe zorgt u als huisarts dat u invloed heeft op de manier waarop u zorg kunt bieden aan uw patiënt? Deze vraag staat centraal bij de leergang Medisch leiderschap. De kunst is om de eigen invloedsfeer bewuster in te zetten en te vergroten in relatie tot de patient en daarbuiten. Hierdoor zult u meer voldoening en plezier krijgen in uw werk en op een andere manier gaan samenwerken. Daardoor kan de kwaliteit en de beleving van de zorg sterk verbeteren: voor de patiënt, voor uzelf en voor de maatschappij. Deze unieke training heeft als doel persoonlijke groei te faciliteren, visie te ontwikkelen en te leren welke competenties in te zetten om concrete verandering in gang te zetten in de zorg die u dagelijks geeft.  


Persoonlijke ontwikkeling is de basis van Medisch Leiderschap. Onze definitie van Medisch Leiderschap is: ‘als arts, vanuit verlangen voor de zorg, bewust kiezen om je hele persoon in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, de kwaliteit van zorg, de organisatie en de maatschappij’.

Medisch Leiderschap wordt door ieder individueel ingevuld en is niet alleen voorbehouden aan managers en/of bestuurders.


De leergang bestaat uit 6 trainingsdagen + 3 uur persoonlijke coaching en is ook opengesteld voor andere artsen, zoals medisch specialisten, artsen ouderengeneeskunde, etc. De leergang is geaccrediteerd bij ABAN voor 36 punten.


Inhoud

De leergang biedt professionele handvatten om beter te leren inspelen op de veranderingen in de zorg. Thema’s zijn: persoonlijk leiderschap, medisch leiderschap, organisaties en gezondheidszorg als groter geheel. Met nadruk op concretisering naar de praktijk. De trainers gebruiken kennis, wetenschap en technieken uit de neurowetenschappen, het bedrijfsleven, veranderingstheorieën, leiderschapsstijlen en zingevingsfilosofie. Dit alles wordt uiteraard specifiek toegepast op de (eerstelijns) gezondheidszorg. De training bestaat uit veel actieve werkvormen, zoals in moderne transformatietraining gebruikelijk is.

Tussen de trainingsdagen in zijn er voor iedere deelnemer individuele coach-sessies met één van de trainers. Hierbij ligt de focus op persoonlijk toepassen en praktisch invullen van wat er tijdens de leergang is aangereikt.

Ook vinden in de tussenliggende perioden conference calls plaats met de gehele groep ter ondersteuning en verbetering van het gebruik van de aangereikte stof in de praktijk van alledag.

Er wordt binnen de leergang toegewerkt naar het schrijven van een persoonlijk document “Wie wil ik zijn binnen de gezondheidszorg”. Hiertoe worden in de tussenliggende perioden opdrachten aangeboden om te verdiepen, te reflecteren en tot meer inzichten te komen.


Programma

De training bestaat uit 6 dagen in 4-5 maanden in combinatie met individuele coaching en conference calls met de groep. 

Dag 1 en 2 - persoonlijk leiderschap en visieontwikkeling (met diner en overnachting) 

Dag 3     - verbinding met anderen en samenwerken

Dag 4     - veranderen en organisatieleer

Dag 5 + 6  - gezondheidszorg in een bredere zin en toewerken naar een persoonlijk document (diner en overnachting is facultatief op kosten van de deelnemer)
Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL