This course is expired

Bekostigingsstrategieën op basis van kosteneffectiviteit en VBHC

bekostigingbekostigingsstrategiebekostigingsstragieënVBHCCEAkosteneffectiviteitsanalysevalue based healthcarevalue-based healthcare

In deze cursus wordt de verbinding gelegd tussen CEA en VBHC, waarbij de bekostiging van dure geneesmiddelen centraal staat.

269
3 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 269

Professions

Apotheker
Date unknown
3 Points
ZA
Apotheker - Ziekenhuisapotheker
Date unknown
3 Points
ZA
Description

De complexiteit van zorg en het aantal verschillende behandelingen lijken soms oneindig. De prijzen van medicatie worden nu bepaald vanuit een kosteneffectiviteitsanalyse, op basis van trials. Daarnaast zijn er prijsonderhandelingen. De toenemende zorgkosten door nieuwe dure therapieën vragen specifieke kennis van (ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten om de zorg efficiënt en doelmatig te houden.


Kosteneffectiviteitsanalyse (CEA) is een methodiek om vanuit onderzoeksuitkomsten te kijken of een nieuw middel kosteneffectief is ten opzichte van de standaardzorg. Dit is een concept dat veel wordt toegepast voordat geneesmiddelen de markt betreden. Daarnaast wordt er de laatste jaren steeds meer nadruk gelegd op zorg waarbij de patiënt centraal staat. Bij value based healthcare (VBHC) is patiëntwaarde een cruciaal item. Op dit moment zijn er in veel ziekenhuizen VBHC-projecten gestart voor verschillende ziektebeelden waarbij de kwaliteit van de zorg een speerpunt is.


De combinatie van beide concepten CEA en VBHC gaat bijdragen aan nieuwe bekostiging van dure geneesmiddelen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van Real World data. VBHC draagt bij aan de monitoring en verzameling van Real World data. Kosteneffectiviteitsanalyse draagt bij aan de ontwikkeling van een bekostigingsstrategie waardoor uitkomstgerichte bekostiging mogelijk zal zijn.

PAOFarmacie

info@paofarmacie.nl
0303040100
31, Rembrandtlaan, Bilthoven, 3723BG