• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2021-2022

  Palliatieve zorg is gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en families die te maken hebben met de problemen rond een levensbedreigende ziekte; palliatieve zorg voorkomt en verzacht het lijden door middel van vroege onderkenning en uitstekende diagnostiek en door middel van behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (WHO 2002).


  Palliatieve zorg wordt in Nederland beschouwd als onderdeel van reguliere zorg en zorgverleners worden geacht kwalitatief goede palliatieve zorg te kunnen verlenen. De Kaderopleiding Palliatieve Zorg wil de deskundigheid van artsen met betrekking tot palliatieve zorg vergroten, zodat zij in staat zijn patiënten goede zorg te bieden en andere zorgverleners op dit gebied te ondersteunen door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing. De Kaderopleiding is bedoeld voor alle artsen die palliatieve zorg verlenen.


  De laatste jaren zijn er, naast onderwijs, ook veel andere initiatieven ontplooid om palliatieve zorg te ontwikkelen. Zo zijn er sinds 1998 in Nederland consultatieteams palliatieve zorg gestart die door zorgverleners geraadpleegd kunnen worden. Deze multidisciplinaire teams bestaan uit verpleegkundigen, (kader)huisartsen, verpleeghuisartsen, pastores, psychologen en medisch specialisten. Daarnaast worden in de ziekenhuizen palliatieve teams gevormd, waarin steeds meer kaderhuisartsen participeren. Ook begeleiden kaderhuisartsen peergroups Palliatieve zorg en palliatieve thuiszorggroepen (PaTz) als consulent. In de Kaderopleiding wordt daarom veel aandacht besteed aan consultatievaardigheden.

  place Beekbergen
  add 80.0 punten
  euro_symbol € 9,500.00
  access_time 12:00 - 12:00

  * Prijs: € De kosten voor de opleiding 2019-2021 bedraagt € 9.500,00. De kosten voor verblijf in het conferentieoord zijn hierbij inbegrepen. Het is mogelijk in 2 termijnen te betalen.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  01-11-2021 t/m 30-06-2022 12:00 - 12:00 Beekbergen
  description

  Omschrijving

  De Kaderopleiding Palliatieve Zorg richt zicht primair op huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Als er ruimte voor is kunnen andere (klinisch werkzame) medisch specialisten deelnemen. Voorwaarden voor deelname zijn:

  • De arts dient ten minste 3 jaar werkzaam te zijn in het vakgebied waarvoor hij geregistreerd is.
  • De arts is ten tijde van de opleiding actief werkzaam binnen de palliatieve zorg.


  list

  Programma

  De Kaderopleiding bestaat uit 20 cursusdagen verspreid over ruim anderhalf jaar. Deze dagen worden georganiseerd als 10 tweedaagse bijeenkomsten die telkens plaats vinden op donderdag en vrijdag. Als voorbereiding op iedere tweedaagse ontvangen de deelnemers een literatuurpakket. Aan het cursorische deel van de opleiding nemen deskundigen deel die tot de (inter)nationale top van het vakgebied behoren. In kleine groepen wordt met een vaste begeleider gewerkt aan het trainen van consultatievaardigheden. Ook het leerproces wordt gevolgd en geëvalueerd in deze kleine groepen. De deelnemers werken na iedere tweedaagse een opdracht uit die betrekking heeft op één van de behandelde onderwerpen. Daarnaast zijn een onderwijspresentatie, een stage, een kwaliteitsverbeterproject en een portfolio onderdeel van de opleiding. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 7 uur per week (inclusief de opleidingsdagen).

  gps_fixed

  Leerdoelen

  De arts die de Kaderopleiding Palliatieve Zorg heeft gevolgd:

  • past kennis en vaardigheden op het gebied van de palliatieve zorg op een gespecialiseerd niveau toe;
  • verleent op een gestructureerde wijze consultatie aan andere zorgverleners;
  • bevordert deskundigheid op het gebied van de palliatieve zorg door het geven van onderwijs;
  • beoordeelt wetenschappelijke literatuur op kritische wijze en past uitkomsten toe in het eigen werk.


  business

  Organisatie

  business NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
  mail_outline r.mimpen@nhg.org
  place Mercatorlaan 1200 3528 BL UTRECHT

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up