Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Infectiepreventie en antibioticabeleid

  Resistentie tegen antibiotica wordt gezien als een van de belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid. Ook in de langdurige zorg vraagt dit om een verankerde structuur van hygiëne en infectiepreventie binnen de organisatie en een verantwoorde omgang met antibiotica. 

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de specialist ouderengeneeskunde. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  In het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat de rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg omschreven. Deze cursus is bedoeld om uw kennis over en inzicht in hygiëne en infectiepreventierichtlijnen, uitbraakmanagement en antibioticabeleid te vergroten. Hiermee levert u een bijdrage aan het voorkomen van een (zorg)infectie en het voorkómen en verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen.

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  Docent 

  Andrea Eikelenboom specialiseerde zich na haar HBO-opleiding verpleegkunde in infectiepreventie. De eerste drie jaren naar haar studie werkte zij bij de GGD Brabant-Noordoost. In 1997 maakte zij de overstap naar het Radboudumc en volgde de post-HBO opleiding ziekenhuishygiëne. Daar werkte zij tot en met 2009 als deskundige infectiepreventie en coördinator van de afdeling hygiëne en infectiepreventie. Vanaf 2009 werkt zij vanuit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis als projectmanager en deskundige infectiepreventie. In de afgelopen jaren werkte zij aan diverse projecten zoals de grensoverschrijdende projecten (INTERREG A) gericht op bescherming tegen infecties en antibioticaresistentie. Ze was projectleider van het door ZonMw gesubsidieerd project ‘Antimicrobial Stewardship in verpleeghuizen’ en VWS-projecten ‘Indicatoren voor de verpleeghuiszorg’ en ‘BRMO-casemanagement. Tevens was zij lid van de expertgroep Verpleeghuizen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie voor het opstellen van landelijke richtlijnen. Als deskundige infectiepreventie is zij actief binnen het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen e.o. (REZON) en adviseert diverse zorgcentra in deze regio. Daarnaast werkt ze aan haar promotie-onderzoek.


  list

  Programma

  Module 1

  •   Structuur infectiepreventie en antibioticabeleid binnen een organisatie

  •   Handhygiëne

  •   Kleding medewerkers

  •   Persoonlijke beschermingsmiddelen 

  •   Reiniging en desinfectie

  •   Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium

  •   Opslag steriele materialen

  Module 2

  •   Aanvullende maatregelen bij een infectie of brmo

  •   Uitbraakmanagement

  •   Antibioticabeleid en Antimicrobial Stewardship

  •   Evaluatie

  •   Literatuur

  Eindtoets

   

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus: 

  • Kunt u benoemen welke structuur nodig is op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en antibioticabeleid binnen een verpleeghuisorganisatie
  • Kunt u de belangrijkste aspecten in de uitvoering van de hygiënemaatregelen en infectiepreventierichtlijnen beschrijven
  • Kunt u het belang uitleggen van een juiste uitvoering van de hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen
  • Kunt u de belangrijkste aspecten van uitbraakmanagement beschrijven
  • Kunt u aan de hand van casuïstiek de belangrijkste aspecten beschrijven om een uitbraak onder controle te krijgen
  • Kunt u de belangrijkste aspecten benoemen omtrent antibioticabeleid en antimicrobial stewardship
  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up