• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • masterclass coachen van de opleidingsgroep

  Wilt u als opleider de opleidingsgroep optimaal laten functioneren? Vraagt u zich soms ook af hoe u van goed opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid maakt? Met effectief leidinggeven helpt u de hele opleidingsgroep vooruit.

  Resultaten

  • Zicht op eigen leiderschapsstijl en het effect ervan op uw opleidings- en aiosgroep.
  • Vertalen van visie op opleiden naar de eigen situatie.
  • Analyse van kwaliteiten van de eigen opleidingsgroep.
  • Handvatten om direct in de eigen praktijk aan de slag te gaan met het coachen van de opleidingsgroep.
  • Inzicht in groepsdynamische processen.
  • Aanzet tot een opleidingsgroep-opleidingsplan (OOP) met daarin suggesties die u helpen uw opleidingsgroep verder te ontwikkelen.

  Onderwerpen

  De masterclass heeft een sterk doe-gehalte: actief, zelf ervarend, leren staat centraal. De volgende onderwerpen komen aan bod, waarbij gewerkt wordt vanuit coachende technieken:

  Persoonlijkheidskenmerken en leiderschapsstijl

  Hoe passen uw persoonlijkheidskenmerken en leiderschapsstijl bij het sturing geven aan uw eigen opleidingsgroep?

  Bewustwording en omgaan met spanningsveld

  U wordt geacht leiding te geven aan de opleidingsgroep vanuit een gelijkwaardige rol in de maatschap/ -staf. Wat is dan uw rol en wat is het effect van uw persoonlijke (leiderschaps-) stijl?

  Alle neuzen dezelfde kant op

  Hoe komt u tot een gezamenlijke visie en missie binnen uw opleidingsgroep en hoe dragen deze bij aan verbondenheid?

  Patronen en processen

  In staat zijn om patronen en processen in de eigen opleidingsgroep te herkennen en te analyseren: wat draagt bij aan effectief opleiden en wat doet er afbreuk aan?

  Stap voor stap naar de ideale opleidingsgroep

  Hoe ziet uw ideale opleidingsgroep eruit en hoe kunt u de eerste stappen zetten om die te vormen?

  Sturing op samenwerking

  Hoe komt u met een coachende strategie tot een effectieve samenwerking die leidt tot resultaten?

  place Utrecht
  add 6.0 punten
  euro_symbol € 495.00
  access_time 09:00 - 17:00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  13-03-2020 09:00 - 17:00 Utrecht
  24-06-2020 09:00 - 17:00 Utrecht
  01-07-2020 09:00 - 17:00 Utrecht
  04-11-2020 09:00 - 17:00 Utrecht
  list

  Programma

  09.00 - 17.00 uur

  • Kennismaking en benoeming van het gewenste resultaat van de masterclass.
  • Het ontwikkelen van een heldere focus op opleiden in uw opleidingsgroep: gezamenlijk doel, en de missie en visie.
  • Analyse van de eigen opleidingsgroep: wat voor opleidingsgroep hebt u? Wat is de belangrijkste focus van de opleidingsgroep?
  • Wat is uw rol in uw opleidingsgroep?
  • Omgaan met onderstromen.
  • Zorg dragen voor verbondenheid: oefenen met coaching vaardigheden voor de ontwikkeling van uw opleidingsgroep.
  • Aan de slag met het maken van een opleidingsgroep-opleidingsplan (OOP).
  business

  Organisatie

  business De Tweede Praktijk
  mail_outline info@detweedepraktijk.nl
  place Sluysoort 58 3602 AS Maarssen
  keyboard_arrow_up