• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • STARclass Spoedzorg in de huisartspraktijk 2020

  De landelijke cursus Spoedzorg in de Huisartspraktijk is speciaal ontwikkeld voor huisartsen en huisartsopleiders. In 4 dagen word je getraind in de spoedeisende zorg volgens de meest actuele inzichten met behulp van de ABCDE-methode.

  De aios leert de ABCDE-methode tijdens de STARtclass huisartsgeneeskunde jaar 1. Ook voor jou als opleider en huisarts is het van belang om de ABCDE-systematiek te leren toepassen. Dit helpt je bij de begeleiding van de aios en bij de opvang van patiënten met acute klachten en traumaslachtoffers.

  Het onderwijs tijdens de STARclass Spoedzorg in de Huisartspraktijk is praktijkgericht. Tijdens het scenario-onderwijs werk je met getrainde simulatiepatiënten in een realistische praktijksituatie. Onze gekwalificeerde docenten zorgen voor een goede begeleiding en een veilige leeromgeving.

  place Utrecht
  add 24.0 punten
  euro_symbol € 1,890.00
  access_time 10:30 - 17:30

  € 995,- (opleiders) en 1890 (niet-opleiders)

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  22-09-2020 10:30 - 17:30 Utrecht
  15-12-2020 10:30 - 17:30 Utrecht
  description

  Omschrijving

  Adequaat spoedzorg in de huisartspraktijk en/of op de HAP kunnen toepassen.

  Passend in de toekomstvisie van de beroepsgroep huisartsen (2022) wordt spoedzorg meer en meer extramuraal verzorgd. De huisarts dient daartoe goed geëquipeerd te zijn. Centraal in deze cursus staat de herkenning van het toestandsbeeld en de onmiddellijke toepassing van levensreddende handelingen. Deze benadering lijkt goed toepasbaar bij de spoedpatiënt in de dagpraktijk en op de HAP. Een zeer relevante cursus voor iedere huisarts en daarenboven in het kader van het opleiderschap voor nieuwe en ervaren huisartsen in samenwerking bij het opleiden van extra meerwaarde. In deze huisartsopleiderscursus wordt de hiervoor benodigde kennis aangereikt en worden de bijbehorende vaardigheden getraind.

  Werkwijze:
  In deze cursus is de meeste gehanteerde onderwijswerkvorm de scenariotraining. Hierbij wordt bij herhaling geoefend met simulatiepatiënten, die volgens een gedetailleerd uitgeschreven scenario getraind zijn levensecht te reageren op de interventies van de arts. De scenariotraining vindt plaats in groepjes van 6 cursisten, begeleid door een expert-docent. Alle simulatie-oefeningen worden voorafgegaan door een korte praktische instructie en afgesloten met een theoretische samenvatting.
  Naast oefening in AED/Defibrillatie wordt geoefend in de benadering van de vitaal bedreigde patiënt volgens de richtlijnen van de Immediate Life Support (ILS). Deze benaderingswijze staat tussen Basic Life Support (BLS) en Advanced Life Support (ALS) in en biedt handvatten om een kritisch zieke patiënt te beoordelen en te behandelen en/of te reanimeren in afwachting van meer geëquipeerde hulp.
  Bij Full Scale Simulation wordt gewerkt met waarheidsgetrouwe patiënt simulatoren in een waarheidsgetrouwe leeromgeving. Naast de technische vaardigheden worden hier ook de benodigde niet-technische vaardigheden getraind waarbij de nadruk ligt op het herkennen van foute beslissingen, het omgaan daarmee en uiteindelijk het voorkomen van menselijke fouten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van CRM (Crisis Resource Management). Dit model is uit de luchtvaart afkomstig en heet daar Crew Resource Management. De huisartsopleider kan deze ervaring ook gebruiken bij de coaching van zijn/haar aios en de nabespreking van acute casuïstiek met de aios.

  Als voorbereiding krijgen de cursisten een inlogcode toegestuurd voor de ABCDEhuisartsgame.
  Tevens krijgen de cursisten een reader met theorie uitgereikt, deze
  reader dient ter ondersteuning van zelfstudie en vormt tevens een naslagwerk.
  De cursisten kunnen daardoor de theoretische inhoud zowel voor als tijdens en na
  de cursus raadplegen.

  list

  Programma

  Dag 1: 10.30 uur tot 17.30 uur met aansluitend avondactiviteit tot 22.00 uur

  Dag 2: 09.00 uur tot 17.30 uur

  Dag 3: 09.00 uur tot 17.00 uur

  Dag 4: 09.00 uur tot 14.15 uur


  De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Pre-toets
  • Inleiding ABCDE
  • Vaardigheden
  • Herkennen ernstig ziek kind
  • BLS/AED herhaling
  • Workshop Waarnemen, beoordelen, concluderen
  • Scenario-onderwijs ademhalingsproblemen
  • Scenario-onderwijs circulatie en bewustzijnsstoornissen
  • Kleine traumata
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Primair

  • Bekwamen in de ABCDE structuur
  • Gerichte feedback geven aan de aios

  Secundair

  • Nastreven van volledigheid en het verzamelen van objectieve parameters
  • Ontwikkelen van zelfverzekerdheid bij de opvang van de acute zieke patiënt
  • Heldere (telefonische) overdracht naar de tweede lijn door het spreken van dezelfde taal
  business

  Organisatie

  business Stichting Schola Medica
  phone 0302273000
  mail_outline onderwijs@scholamedica.nl
  place Schola Medica Orteliuslaan 750 3528 BB Utrecht Nederland

  Hét onderwijscentrum voor spoedzorg. Schola Medica schoolt artsen in spoedzorg. De ABCDE-systematiek is het uitgangspunt. Met onze ervaren docenten en getrainde simulatiepatiënten bootsen we een realistische situatie na in een veilige leeromgeving. Voor maximaal leerrendement!

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up