Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • NPZZG Symposium 2020: 'Het goeie doel is niet je eigen doel'

  NPZZG Symposium 2020: 'Het goeie doel is niet je eigen doel!' - Van ketenzorgen naar netwerkoplossingen.

  add 4.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  description

  Omschrijving

  Dit symposium bestaat uit plenaire lezingen en workshopsessies.


  Workshopronde 1: Workshops 1-4

  Workshop 1

  De vernieuwde richtlijn vermoeidheid. Wat is er veranderd en wat betekent deze nieuwe richtlijn voor de praktijk. Marlies Peters, Verpleegkundig expert en onderzoeker medische oncologie


  Workshop 2

  PaTz? Gewoon doen. In een PaTz-groep bespreken huisartsen met wijkverpleegkundigen casuïstiek, onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg. In deze workshop wordt de PaTz-methodiek kort toegelicht en leert u wat deze oplevert, niet alleen voor patiënten, maar ook voor u als professional.

  Na deze korte introductie ervaart u zelf hoe dit werkt, in een gesimuleerde PaTz-bespreking, op basis

  van eigen casuïstiek! Carel Veldhoven, Voorzitter Landelijke Huisartsen Advies Groep Palliatieve Zorg en voorzitter programmaraad NPZZG Rob Krol, Adviseur palliatieve zorg en landelijk coördinator PaTz Portal


  Workshop 3

  ZinPlus; Netwerk voor Zingeving en Levensvragen Zuid-Gelderland’. Regionale ontwikkelingen met betrekking tot het landelijke project Geestelijke Verzorging Yvonne Engels, Hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg en projectleider ZinPlus


  Workshop 4

  Gelijkwaardig samenwerken met het informele netwerk. Ouderen en naasten geven vaak aan dat zij zich niet gelijkwaardig behandeld vinden in het zorgnetwerk. Maar ook professionals voelen zich niet altijd gelijkwaardig aan elkaar. In de laatste fase van iemands leven kan deze gelijkwaardigheid nog extra onder druk komen te staan. Wendy Kemper, Opleider, trainer, adviseur en promovendus bij de HAN


  Workshopronde 2: Workshops 5-8

  Workshop 5

  Optimale communicatie in de palliatieve zorg. Hoe herken en, indien gewenst, bespreek je als zorgverlener wat patiënten raakt en beweegt in de confrontatie met ziekte en verlies? In andere woorden: hoe heb je in de zorgpraktijk meer aandacht voor de zingevingsdimensie van palliatieve zorg. Dit staat centraal in de training Signaleren, Verkennen, Proactief. Wat kunnen we leren van eerste onderzoeksresultaten? Anne Wichmann, onderzoeker, gezondheidswetenschapper en ethica


  Workshop 6

  Wat maakt het levenseinde van een mens met een verstandelijke beperking bijzonder? Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking wonen thuis, in een woonwijk. Welke impact heeft deze ontwikkeling op zorgverleners? Welke invloed hebben de Richtlijnen palliatieve zorg op de dagelijkse praktijk van zorgverleners. Wat kunnen we leren van de Cipold studie ? Marijke Tonino, AVG- en BOPZ arts, Kaderarts en consulent palliatieve zorg ‘s Heerenloo. Cristel van Woezik, verpleegkundig Consulent PZ ‘s Heerenloo


  Workshop 7

  De inbreng van patiënten en mantelzorgers als instrument om de zorg te verbeteren en voor de

  verdere beleidsontwikkeling en besluitvorming binnen NPZZG. Hoe doe je dat? “Het” patiënten verhaal als input voor het ontwikkelen van een instrument om de sturende rol van de patiënt/naasten binnen zorgontwikkelingen in de regio te vergroten. Carel Veldhoven, Huisarts en voorzitter Landelijke Huisartsen Advies Groep Palliatieve Zorg en voorzitter programmaraad NPZZG


  Workshop 8

  "Acute palliatieve zorg anno 2020: feit of frictie?" Pro-actieve zorgverlening geeft voor alle betrokkenen meer rust en de mogelijkheid voor een gerichtere en een meer gewenste inzet van zorgverleners(kennis), en beschikbare tijd en middelen. Wat moet er gebeuren om de omslag te maken? Paul Pulles, huisarts Robert van Dongen, Anesthesioloog, pijnspecialist palliatief team CWZ Wilma Poelstra, Verpleegkundig specialist palliatieve zorg ZZG zorggroep. Ruby van Iersel en Marleen Pieters, Expert verpleegkundigen palliatieve zorg ZZG zorggroep 

  list

  Programma

  15.30 uur: Ontvangst en registratie

  16.00 uur: Welkom door de bestuurder

  16.15 uur: De rol van de huisarts en de Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ in de zorg voor palliatieve patiënten

  16.50 uur: Zelfevaluatie Palliatieve Zorg

  17.35 uur: Ervaringen van een naaste

  18.10 uur: Pauze met maaltijd

  19.00 uur: Workshopronde 1 (interactief)

  20.20 uur: Workshopronde 2 (interactief)

  21.30 uur: Afsluiting met een drankje.


  business

  Organisatie

  business Radboudumc Health Academy
  )
  phone 0243611111
  mail_outline continueprofessioneleontwikkeling.rha@radboudumc.nl
  place Gerard van Swietenlaan 2 (route 51) 6525 GB Nijmegen NL

  De Radboudumc Health Academy heeft een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Binnen de Radboudumc Health Academy komen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact en worden vanuit één gedachte opgeleid. We geloven in continue professionele ontwikkeling van zorgprofessionals en daar hoort een leven lang leren bij om patiënten dagelijks de beste zorg te kunnen bieden.

  keyboard_arrow_up