Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen

  Goede coördinatie is een van de sleutels voor juiste zorg op de juiste plek, voor thuiswonende ouderen die tijdelijk meer zorg nodig hebben. Professionals (artsen, verpleegkundigen) ervaren regelmatig problemen met het vinden van een tijdelijk (eerstelijns) bed. Onnodig en kostbaar ziekenhuisverblijf is soms onvermijdelijk. Dit alles gaat nogal eens gepaard met zorgen en frustratie voor alle partijen.

  Op deze studiedag bespreken we zaken die nauw luisteren bij een goede organisatie van tijdelijke voorzieningen voor ouderen: passende indicatie, triage, afstemming specialist-huisarts, financiering en beschikbaarheid van bedden. We bespreken randvoorwaarden, ideeën en werkzame principes en valkuilen van bestaande vormen.

  place Amsterdam
  add 4.0 punten
  euro_symbol € 340.00
  access_time 10:00 - 15:45

  € Vroegboekkorting Bij inschrijving vóór 2 december 2019 ontvangt u € 25,- vroegboekkorting.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  23-09-2020 10:00 - 15:45 Amsterdam
  list

  Programma

  Programma landelijke studiedag Tijdelijke opname thuiswonende ouderen

  09.30 uur Ontvangst en registratie

  10.00 uur Opening en welkom door het Leids Congres Bureau

  10.10 uur Inleiding door dagvoorzitter

  Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers

  Ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk

  Waar wringt de schoen?

  Onderscheid tussen indicatiestelling en toelating GRZ, ELV en WMO

  Wilco Achterberg is hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Daarnaast is hij specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige bij Topaz (Leiden e.o.) en gasthoogleraar aan de universiteit van Bergen, Noorwegen

  10.30 uur Kaders kortdurende zorg; ontwikkelingen op landelijk niveau

  Lezing over ontwikkelingen in en mogelijkheden van bekostiging kortdurende zorg.

  Hoe kunnen we doorontwikkeling van eerstelijnsverblijf, GRZ etc. bevorderen?

  onder voorbehoud: spreker namens zorgverzekeraar

  11.00 uur Vragenronde, aansluitend pauze

  11.35 uur Presentatie onderzoek naar inzet/gebruik ELV en verleende zorg

  Judith van den Besselaar, promovendus

  11.50 uur Panelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter

  Reflectie vanuit verschillende disciplines op de huidige ontwikkelingen.

  Wat zijn struikelblokken, wat zijn kansen en wat zijn geleerde lessen?

  12.35 uur Lunchpauze

  13.30 uur Midddagprogramma,

   13.30 uur Eerste ronde keuzesessies, u kunt kiezen uit A en B

  A. Schakelafdelingen; een eigenwijs voorbeeld uit Lelystad

  WZF heeft voor tijdelijke opnames naast de ELV-afdeling twee schakelafdelingen georganiseerd. Uniek is dat hoofdbehandelaarschap afhangt van prognose of patiënt terugkeert naar huis, onafhankelijk van de indicatie.

  Suzanne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde Viattence

  B. Praktijkervaring: Transferafdeling Zonnehuisgroep Amstelland

  De kracht van de transferafdeling van Zonnehuisgroep Amstelland is de samenwerking met de eerste lijn. Het concept was in principe een succes maar de praktijk blijkt weerbarstig. Wat zijn de lessons learned en welke innovatieve ideeën staan nog op stapel?

  Monique Nio, specialist ouderengeneeskunde Zonnehuisgroep Amstelland

  14.30 uur Korte pauze, zaalwisseling

  14.45 uur Tweede ronde keuzesessies, u kunt kiezen uit C en D

  C. Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer

  In de regio Zuid Kennemerland is een centraal aanmeldpunt opgericht voor cliënten die met spoed een plek in een revalidatiekliniek of woonzorgcentrum nodig hebben. CAZHEM biedt artsen 24 uur per dag een actueel overzicht van beschikbare plaatsen. Samen met de triagist kan de arts bepalen welke plek het beste past bij de patiënt. Het aantal cliënten dat onnodig in het ziekenhuis wordt opgenomen is daarmee sterk verminderd. Goede zorg en het bieden van een veilige plek zijn altijd het uitgangspunt.

  Dora van der Berg, strategisch adviseur zorg en Niek Jonkheer, verpleegkundige Zorgbalans 

  D. Triage en Toegang Tijdelijke Zorg: Grijze Gebieden

  Na krap vijf jaar ervaring met triage voor Geriatrische Revalidatie (GRZ) werd in 2017 het Eerstelijnsverblijf (ELV) ingevoerd. De zorgbehoeften van deze cliënten kunnen sterk op elkaar lijken en het blijkt lastig om een haarscherp onderscheid te maken tussen de indicatie voor ELV (hoog complex) en GRZ. In deze workshop wordt verkend of het mogelijk is aan het begin de juiste zorg te indiceren. Casuïstiek kan (tevoren) ingebracht worden, u krijgt hierover een e-mail.

  Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem, docent en onderzoeker Amsterdam UMC, afdeling Huisarts en Ouderengeneeskunde

  15.45 uur Borrel

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na deze studiedag heeft de deelnemer:

  • Een actueel beeld over de stand van zaken binnen de mogelijkheden en ontwikkelingen van eerstelijnsvoorzieningen en GRZ.
  • Beeldvorming van verschillende standpunten rond de organisatie van tijdelijke opnameplekken, naar aanleiding van paneldiscussie
  • Kennis over passende indicatie, triage, afstemming specialist-huisarts, financiering en beschikbaarheid van bedden
  • Kennis over de opzet en ervaringen van verschillende good practices
  • Inzicht in onderscheid tussen de indicatie voor ELV (hoog complex) en GRZ. Deelnemers kunnen vooraf casuistiek insturen
   


  business

  Organisatie

  business Leids Congres Bureau
  mail_outline info@leidscongresbureau.nl
  place lammenschansweg, 144 2301 GB Leiden Nederland

  In 1986 organiseerden we ons eerste congres. Dat betekent dat we dit werk inmiddels meer dan dertig jaar doen. Onze eigen congressen en studiedagen richten zich op actuele onderwerpen die interessant zijn voor professionals bij de overheid en in de zorg- en welzijnssector. Geaccrediteerd door de brancheorganisaties en onder leiding van kundige en enthousiaste professionals uit het veld.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up