Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Outbreak management

  Na afloop van deze tweedaagse module (in 2020):

  • kun je de mechanismen en actoren die een rol spelen bij de management van een (grootschalige) uitbraak van infectieziekten benoemen.
  • kun je beoordelen wat daarbij jouw taken en verantwoordelijkheden zijn, als professional en als burger.
  • kun je hierdoor beter samenwerken met alle betrokken instanties.

  add 12.0 punten
  euro_symbol € 820.00

  list

  Programma

  Hoe je tijdens een outbreak samenwerkt met betrokken instanties

  Deze module is een keuze-onderdeel van de opleiding Verpleegkundige M&G, profiel AGZ. Je kunt deze module ook volgen als bij- of nascholing.

  Bij het onder controle krijgen van een uitbraak van een infectieziekte zijn verschillende disciplines en organisaties betrokken. Meerdere actoren in het veld spelen bovendien een (grote) rol. Daardoor is een gestructureerde aanpak noodzakelijk, evenals oog voor de juiste maatregelen op de juiste tijd en plaats. Deze module biedt de handvatten en bereid je voor op goed management bij een outbreak.

  Je leert onder meer over risico-assessment, en beslissingsbevoegdheden tijdens een (grootschalige) uitbraak. Hierbij komen de verschillende actoren als het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), het Outbreak Management Team (OMT), het Bestuurlijk AfstemmingsOverleg (BAO) en de Geneeskundige HulpverleningsOrganisaties in de Regio (GHOR’s) voorbij.

  Verder behandelen we het belang van crowdmanagement en je eigen (professionele) verantwoordelijkheden daarin. Tijdens de module wisselen we presentaties met veel voorbeelden uit de praktijk, opdrachten en praktische oefeningen elkaar af.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  • kun je de mechanismen en actoren die een rol spelen bij de management van een (grootschalige) uitbraak van infectieziekten benoemen.
  • kun je beoordelen wat daarbij jouw taken en verantwoordelijkheden zijn, als professional en als burger.
  • kun je hierdoor beter samenwerken met alle betrokken instanties.


  business

  Organisatie

  business NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health)
  mail_outline info@nspoh.nl
  place Churchilllaan 11, 10e etage 3527 GV Utrecht

  De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod.

  keyboard_arrow_up