• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CASPIR cursus

  COPD up to date behandelen!?

   De CASPIR cursus is een cursus bestaande uit vijf modules over spirometrie in de huisartsenpraktijk. Deze cursus is ontwikkeld door de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG). Na het volgen van de geaccrediteerde cursus kunt u en uw personeel COPD patiënten volgens de laatste richtlijnen behandelen.

  place Soest
  add 9.0 punten
  euro_symbol € 525.00
  access_time 18:00 - 22:00

  € Huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistent (WDH-lid) € 525,- per deelnemer Huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistent (geen WDH-lid) € 656,-. ,Huisartsen Eemland Zorg (HE Zorg) en GHO-GO BV vergoeden 50% van de cursuskosten voor praktijken met een contract voor COPD ketenzorg.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  05-11-2020 t/m 04-02-2021 18:00 - 22:00 Soest
  description

  Omschrijving

  De cursus is opgebouwd uit vijf aparte modules die samen voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.

  U ontvangt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  - doorlopen van module 1 tot en met 5 (bewezen door handtekening op de presentielijst per module)

  - beoordeling van het portfolio (module 4) met een voldoende

  - afsluiting van het praktijkexamen (module 5) met een voldoende

  Het CASPIR certificaat kan worden verlengd als binnen drie kalenderjaren voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  - twee keer CASPIR module 6 is gevolgd, óf één keer module 6 en één keer CASPIR online.

  - één portfolio is ingeleverd

  list

  Programma

  De cursus is opgebouwd uit een vijftal modules:

  • Module 1: Thuis online bestuderen van Spirometry Fundamentals®
  • Module 2: Avond nascholing op locatie (3 uur) Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG Praktijkwijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie
  • Module 3: Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)
  • Module 4: In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrietesten en beoordeling door longfunctielaborant (1 uur)
  • Module 5: Avond nascholing op locatie (3 uur) Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets 


  CASPIR-cursus 34: november 2020 t/m februari 2021

  - Module 1: november 2020

  - Module 2: donderdag 5 november 2020, 18.00 - 22.00 uur

  - Module 3: december 2020

  - Module 4: januari 2021

  - Module 5: donderdag 4 februari 2021, 18.00 - 22.00 uur

  business

  Organisatie

  business Federatie WDH Midden-Nederland
  mail_outline info@wdhmn.nl
  place Dalplein 61 3762 BN Soest

  Het vormgeven aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid in Midden Nederland en daardoor het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in de regio. Hiertoe ontwikkelt en organiseert de Federatie programma's voor nascholingen en toetsing. De Federatie beschikt met betrekking tot haar kerntaak, de ontwikkeling van nascholingen, over de instellingsaccreditering afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster1 (ABC1) van de KNMG.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up