• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'De acute patiënt in de verpleeghuissetting'

  Spoedeisende patiënten vormen voor artsen in de verpleeghuissetting vaak een lastige doelgroep. Kennis en ervaring zijn meestal beperkt waardoor u zich als arts onzeker kunt voelen. In deze cursus maakt u kennis met een benaderingsconcept, de ABCDE-systematiek. Hiermee kunt u de spoedeisende patiënt snel en doelgericht in kaart brengen en levensbedreigende situaties tijdig onderkennen en behandelen. 

  De ABCDE-thema’s zijn de ‘kapstok’ om de acute patiënt te benaderen en te behandelen. Deze methode bestaat uit een primary assessment die gericht is op het snel herkennen en direct behandelen van vitale functiestoornissen en een secondary assessment waarbij een gerichte (hetero)anamnese en een algemeen lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk wordt een (differentiaal)diagnose en behandelplan opgesteld. 

  Indien nodig volgt er steeds tussendoor een herbeoordeling van de klinische situatie (reassessment). Ten slotte volgt dan de definitieve zorg waarbij wordt overwogen of opname in een ziekenhuis geïndiceerd en/of noodzakelijk is. Het medisch beleid bij de patiënt (zoals besluitvorming over reanimatie) zal steeds leidinggevend zijn, maar de ABCDE-systematiek blijft in eerste instantie uitgangspunt van handelen. 

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 01-11-2021 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Inhoudsopgave


  Module

  Inleiding

  Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen

  Stroomdiagram anticiperende besluitvorming over reanimatie

  De ABCDE-systematiek

  •   Primary assessment volgens ABCDE

  AIRWAY

  •   Goede positie slachtoffer

  •   Manuele methoden om de luchtweg vrij te maken

  •   Verdenking nekwervelletsel

  •   Instrumentele methoden om de luchtweg vrij te maken

  BREATHING

  •   Zuurstoftoediening in acute situaties binnen de verpleeghuissetting

  •   Beademen met mondmasker

  •   Onderdelen van zuurstofopslag- en transportsystemen 

  CIRCULATION

  •   Basale reanimatie voor volwassenen

  •   De Automatische Externe Defibrillator (AED)

  DISABILITIES

  •   Glasgow Coma Scale (GCS)

  •   AVPU-score

  ENVIRONMENT/EXPOSURE

  •   Thermisch letsel/brandwonden

  •   Secondary assessment

  •   Spoedverwijzing en overdracht

  •   De spoedkoffer of artsentas

  •   Materialen voor de visite(spoed)tas in de verpleeghuissetting

  Geraadpleegde literatuur en websites

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de theorie omtrent systematische benadering van de acute verpleeghuispatiënt 
  • kunt u de mate van urgentie bij de acute verpleeghuispatiënt bepalen
  • kunt u systematisch prioriteiten stellen in diagnostisch en therapeutisch handelen bij de acute verpleeghuispatiënt
  • kunt u benoemen welke middelen in een spoedtas aanwezig dienen te zijn
  • weet u hoe u een adequate mondelinge en/of schriftelijke overdracht verricht
  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up