Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Symposium " Hoogspanning, stress wie kent het niet!"

  Stress is een veelzijdig begrip dat zowel positief als negatief kan werken. Bij of na een ingrijpend incident in de acute zorg kan er stress ontstaan bij patiënten die moeten dealen met een hele nieuwe situatie en/of blijvende beperkingen. Maar ook de zorgverleners met name in de acute zorg moeten vaker omgaan met moeilijke situaties die veel impact kunnen hebben.

  Doelstelling is ‘awareness’ van mogelijke stressverschijnselen bij de patiënt en bij de zorgverlener en handvatten hoe hier op de beste manier mee omgegaan kan worden, zodat het proces van acute zorg zo goed mogelijk kan plaatsvinden dan wel in de nazorg het beste effect bereikt kan worden.

  place Roermond
  add 6.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 09:30 - 17:00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  30-01-2020 09:30 - 17:00 Roermond
  description

  Omschrijving

  Onderwerpen

  Tijdens ons symposium in 2020 benaderen we het thema vanuit verschillende invalshoeken. Er zijn presentaties over fysieke verschijnselen die optreden bij ingrijpende casussen, het Post-Intensive Care syndroom, de wisselwerking tussen fysieke en psychische verschijnselen en het leveren van ‘topprestaties’. Tevens zal een ervaringsdeskundige aan het woord komen. In de workshops komen deze thema’s terug om met behulp van casuïstiek, in kleine groepen het thema te benaderen en handvatten aan te leveren hoe hier mee om te gaan.

  Voor wie

  Het symposium is bedoeld voor zorgverleners in de regio Limburg, zoals: ambulancemedewerkers, centralisten Meldkamer ambulance, medewerkers GHOR, SEH/EHH-, IC- en AOA-verpleegkundigen, SEH-artsen, verpleegkundigen/artsen Cardiologie- Neurologie- Neurochirurgie- Neurorevalidatie- Revalidatie- Trauma- Gynaecologie-, psychologen, huisartsen, AIOS en alle verpleegkundigen werkzaam in de acute as, patiëntvertegenwoordigers, crisiscoördinatoren en BOT teams. Accreditatie voor het programma zal aangevraagd worden bij de V&VN , V&VNVS en NVSHA en huisartsen

  business

  Organisatie

  business UM Maastricht afd. huisartsgeneeskunde
  mail_outline bia@hag.unimaas.nl
  place P. Debyeplein 1 6229 HA Maastricht
  keyboard_arrow_up