• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement

  Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt én arts een investering in de toekomst. Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (mei 2019).

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 33.60

  € Niet-leden € 48,00 AIOS € 33,60 POH € 33,60 Prijs leden: € 33.6

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  01-01-2019 t/m 01-01-2021 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Cardiovasculair risicomanagement is individueel maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leeftijd, kwetsbaarheid, morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen en motivatie om medicatie te gaan gebruiken.


  De in mei 2019 herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bevat daarom minder pasklare antwoorden, maar juist meer overwegingen en nuanceringen. De inhoud van deze richtlijn is identiek aan die van de Multidisciplinaire richtlijn (MDR) Cardiovasculair risicomanagement. Deze MDR is gezamenlijk opgesteld door het NHG, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, in samenspraak met patiëntenvertegenwoordigers. Het doel van deze gemeenschappelijke richtlijn is dat alle hulpverleners een eenduidig beleid voeren, onafhankelijk van de vraag wie de hoofdbehandelaar is.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het doornemen van deze PIN:

  • kent u de belangrijkste wijzigingen in CVRM ten opzichte van de vorige NHG-Standaard;
  • kunt u een risicoprofiel opstellen en een risicoschatting maken;
  • weet u bij wie het van belang is om een risicoprofiel op te stellen;
  • weet u welke niet-medicamenteuze adviezen u kunt geven;
  • weet u met welke specifieke patiëntengroepen u rekening moet houden;
  • kent u het medicamenteuze beleid- en het controlebeleid.


  business

  Organisatie

  business NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
  mail_outline r.mimpen@nhg.org
  place Mercatorlaan 1200 3528 BL UTRECHT

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up