• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • AccreDidact Verloskunde/huisarts

  In dit nascholingsprogramma wordt aandacht besteed aan de verloskundige zorg zoals die in Nederland aan zwangere, barende en kraamvrouwen wordt verleend. De nadruk ligt hier op de prenatale en postnatale fase, aangezien in die perioden van de zorg de relevantie voor huisartsen het meest wezenlijk is.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  € zowel los (€ 63,20/84,25) verkrijgbaar als per abonnement (jaargang 2019 geeft toegang tot 8 geaccrediteerde programma’s waarmee in totaal 16 punten kunnen worden verzameld, abonnementsgeld € 339,- http://www.accredidact.nl/huisarts/programmas.)

  description

  Omschrijving

  Het aandeel van de zorg dat geleverd wordt door verloskundig actieve huisartsen is in de afgelopen decennia tot een minimum afgenomen. Dit neemt echter niet weg dat de huisarts als eerste aanspreekpunt binnen de eerstelijnszorg regelmatig benaderd wordt door (zwangere) vrouwen: met name wanneer er sprake is van een kinderwens, tijdens de vroege zwangerschap of in de periode die volgt in de weken na de bevalling. Sommige aandoeningen tijdens de zwangerschap hebben gevolgen voor de toekomst van de betreffende vrouw, denk aan hypertensie of diabetes. Andere aandoeningen worden (mede) door de huisarts behandeld, denk aan urineweginfecties. Daarom is actuele kennis over zwangerschap-gerelateerde klachten en/of aandoeningen voor huisartsen noodzakelijk.

  Kennis over de verloskundige zorg en inzicht waar die zorg mogelijk overlapt binnen de eerste lijn levert een bijdrage aan meer inzicht in de verloskundige zorg en optimalisatie van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afloop van deze nascholing:

  • kunt u in grote lijnen aangeven hoe de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland is geregeld;
  • weet u welke zorgverleners en samenwerkingspartners betrokken zijn bij de keten van verloskundige zorg;
  • weet u wat de basiszorg inhoudt die door de verloskundige geleverd wordt gedurende de prenatale periode en tijdens de kraamtijd;
  • herkent u de symptomen van de meest voorkomende complicaties die kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap of in de kraamperiode;
  • herkent u de risicofactoren en kent u de diagnosemogelijkheden en het beleid bij veelvoorkomende complicaties tijdens de (vroege) zwangerschap en in het kraambed die onder de begeleiding van de eerstelijnszorg vallen;
  • weet u op welke gebieden binnen de verloskundige zorg er nauwe samenwerking en in sommige gevallen zelfs een overlap bestaat tussen de zorg door huisartsen en eerstelijns verloskundigen;
  • bent u in staat de juiste voorlichting te geven tijdens de zwangerschap en in de kraamperiode, zowel in de ongestoorde situatie als wanneer er complicaties ontstaan;
  • weet u wanneer afstemming – met doorverwijzing naar – of gezamenlijke begeleiding met de verloskundige geïndiceerd is.


  business

  Organisatie

  business AccreDidact BV
  mail_outline info@accredidact.nl
  place De Molen 37 3994DA Houten

  AccreDidact is een onafhankelijk nascholingsinstituut met geaccrediteerde programma's op abonnementsbasis. Sinds 1996 heeft ons instituut meer dan 350 nascholingsprogramma's uitgebracht voor professionals in de gezondheidszorg. Voor ruim 11.000 klanten die uit liefde voor het vak kiezen voor het regelmatig actualiseren van hun kennis en kunde en professionals die ondanks hun drukke bestaan geloven in de kracht van de éducation permanente.

  keyboard_arrow_up