Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Caspir cursus module 6

  Om voor her-certificering in aanmerking te komen dient u tweemaal per drie jaar een herhalingsmodule te volgen (module 6); een daarvan kunt u nu vervangen door een online module (Caspir online, zie www.cahag.nl). U moet eens in de drie jaar een portfolio inleveren van de laatste 8 spirometrieën die u hebt verricht, met een aandeel van zowel de uitvoerder als de beoordelaar (met ROER-formulier). Graag bij elke spirometrie een korte anamnese en beleid vermelden. Bij elke spirometrie in uw portfolio moet een afbeelding van alle blaaspogingen van door u afgenomen spirometrie aanwezig zijn, niet alleen de gekozen curve. Voor een eenvoudige logistiek is het aan te raden om dit portfolio tijdens een bijeenkomst van module 6 in te leveren bij de longfunctieanalist.

  place Den Haag
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 60.00
  access_time 17:00 - 20:45

  € 40€ voor huisartsen en POH's die aangesloten zijn bij Hadoks Chronische Zorg

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  08-10-2019 17:00 - 20:45 Den Haag
  12-11-2019 17:00 - 20:45 Den Haag
  28-01-2020 17:00 - 20:45 Den Haag
  description

  Omschrijving

  In deze module van de Caspir-nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Daarom verzoeken wij u zelf casuïstiek aan te leveren. Per praktijk dient tenminste één casus te worden aangeleverd. Deze bestaat uit een casusbeschrijving en volledige spirometrie, zoals u ook bij module 5 hebt gedaan.


  De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties:

  • Een complete curve, met flow-volumecurve en volume-tijdcurve, drie metingen voor en drie metingen na bronchusverwijding
  • Klinische gegevens van de patiënt
  • Vraagstelling of andere reden van presentatie (bijvoorbeeld een bijzondere casus)

  Uiteraard dient u de gegevens te allen tijde te anonimiseren


  business

  Organisatie

  business Hadoks Services B.V. IA06-130
  mail_outline bteutenberg@kringhaaglanden.nl
  place Pres. Kennedylaan 15 2517 JK DEN HAAG
  keyboard_arrow_up