• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT)

  Studenten leren op de werkplek en in hun vakgebied van ervaren artsen die bereid zijn hun kennis en vaardigheden te delen met de “specialisten van morgen”.

  Begeleider zijn op de werkplek is een van de vele rollen voor een arts. Leren en opleiden en het beoordelen van de performance van een arts in opleiding of co-assistent, gebeurt sinds jaar en dag. De gewijzigde inhoud van het geneeskunde-opleidingscurriculum vereist echter andere, specifiekere rollen en opleidingsvaardigheden van de klinisch begeleiders op de werkplek. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de vervolgopleidingen hun parallel in het basiscurriculum. Zowel specialisten als aios vervullen een belangrijke taak als klinisch begeleider.

  Met dit trainingsaanbod wordt een structurele basis gelegd voor de arts als opleider. Het hoe en waarom en de verdere professionalisering van het opleiden, begeleiden en beoordelen neemt binnen de trainingen een centrale rol in. Het oefenen van adequate vaardigheden en ontwikkelen van attituden als opleider wordt vanuit een theoretisch en praktijk georiënteerd kader belicht. Competente artsen kunnen zich verder ontwikkelen tot competente gemotiveerde opleiders.

  add 12.0 punten
  euro_symbol € 475.00

  € Het cursusgeld wordt door de leerhuizen uit het OOR-verband betaald.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  13-06-2019 t/m 14-06-2019 Onbekend Heerlen
  20-06-2019 t/m 21-06-2019 Onbekend Roermond
  24-10-2019 t/m 25-10-2019 Onbekend Maastricht
  28-11-2019 t/m 29-11-2019 Onbekend Heerlen
  19-03-2020 t/m 20-03-2020 Onbekend Maastricht
  17-09-2020 t/m 18-09-2020 09:00 - 17:00 Maastricht
  17-12-2020 t/m 18-12-2020 09:00 - 17:00 Maastricht
  15-04-2021 t/m 16-04-2021 09:00 - 17:00 Maastricht
  description

  Omschrijving

  Algemeen

  o De basistraining "Klinisch opleiden: Basisvaardigheden" biedt in haar aanbod, theoretische en praktische handreikingen voor klinisch begeleiders in opleidingsziekenhuizen en artsen in Onderwijs en Opleidings Regio (OOR) verband om zich verder te ontwikkelen als opleider. de training biedt een kwaliteitsimpuls voor opleiders in de praktijk.

  o Onderlinge uitwisseling van ervaringen, het delen van expertise en reflecteren op de eigen rol van opleider en de communicatie met aios/co-assistenten heeft een positieve uitwerking op het eigen handelen en de samenwerking binnen de ziekenhuisorganisatie c.q. maatschappen of vakgroepen.

  o Transparante communicatie in het dagelijkse contact tussen arts in opleiding/co-assistenten en klinisch begeleiders intensiveert en vergroot de wederzijdse betrokkenheid. De intrinsieke motivatie voor opleiders, om bij te dragen aan het leerproces en het realiseren van de leerdoelen van de “ arts van morgen”, groeit.

   

  Werkwijze

  Tijdens deze trainingen wordt interactief gewerkt in kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Er wordt gewerkt met wisselende werkvormen: informatieoverdracht, veel oefenen, leergesprekken en discussies met hulp van voorbeelden uit de directe beroepspraktijk (beeldmateriaal en schriftelijke casuïstiek).

  De trainingen worden standaard verzorgd door twee trainers. Een trainer uit de directe klinische praktijk en een trainer vanuit onderwijskundige invalshoek. De trainingen worden op locatie uitgevoerd in een daarvoor gefaciliteerde omgeving.


  list

  Programma

  Duur: 2 dagen

  gps_fixed

  Leerdoelen

  • Optimaliseren van de rol van de begeleider als opleider in de klinische setting
  • Inzicht verwerven in didactische basisprincipes
  • Intensief oefenen met de focus op begeleidingsvaardigheden (coaching, gerichte observaties, effectieve feedback) als opleider
  business

  Organisatie

  business Universiteit Maastricht, O&O
  mail_outline C.Salemans@MaastrichtUniversity.nl
  place Universiteitssingel 60 6229 ER Maastricht
  keyboard_arrow_up