Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Masterclass Wet Zorg en Dwang

  De nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt van kracht in 2020 en beoogt kaders te scheppen voor het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de versterking van de rechtspositie van cliënten.

  Tijdens deze masterclass krijgt u de laatste informatie over deze wet en vooral wat de gevolgen zijn voor de zorg die u in praktijk levert. Verder gaan we in op ethische aspecten en krijgt u handvatten voor het gunstig beïnvloeden van gedrag. Er is veel ruimte voor vragen en u kunt eigen casuïstiek inbrengen.

  LET OP: BEPERKT AANTAL DEELNEMERS!

  add 5.0 punten
  euro_symbol € 340.00

  * Prijs: € zie website

  description

  Omschrijving

  U ontmoet


  Geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters, artsen voor verstandelijk gehandicapten, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.

  list

  Programma

   

  09.30 uur Ontvangst en registratie

   

  10.00 uur De juridische grenzen van zorg en dwang

  • Achtergrond wet Zorg en Dwang
  • Wat verstaat we onder vrijheidsbeperking?
  • Wat mag wel en wat mag niet?

  Brenda Frederiks is universitair docent gezondheidsrecht VU medisch centrum/EMGO+, en betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken over o.a. Zorg en dwang, bemoeizorg en beleving van dwang

  10.50 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen


  11.00 uur Koffiepauze

  11.30 uur Vrijheidsbeperking vanuit ethisch oogpunt

  • Afbakening probleemstelling en beschouwing oorzaak dwangsituaties
  • Zijn goede zorg en vrijheidsbeperking verenigbaar?

  Hans van Dartel is ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige, voorheen werkzaam als universitair docent medische ethiek bij het LUMC. Hij is als ethicus verbonden aan diverse commissies ethiek in de gehandicaptenzorg en publiceerde o.a. over gespreksmethoden voor ethiek en omgaan met verzet van mensen met een verstandelijke beperking.


  12.00 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

  12.15 uur Inzicht in gedrag als alternatief voor vrijheidsbeperking

  In de praktijk van alledag komen we meer dan eens voor de afweging veiligheid versus vrijheidsbeperking te staan. Dankzij het vele onderzoek naar hoe onze hersenen functioneren en reageren, krijgen we ook meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op ons gedrag. Door deze factoren te herkennen en ons eigen gedrag hierop aan te passen, kunnen wij onbegrepen gedrag gunstig beïnvloeden, waardoor vrijheidsbeperking minder nodig is.

  Jan van der Hammen is mede-eigenaar van Ervarea. Hij combineert de inhoudelijk kennis en ervaring binnen de zorgsector met het middel theater onder het motto leren door beleven.

  12.45 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

  13.00 uur Lunch

  Midddagprogramma

  14.00 uur Casuïstiekbespreking met experts

  Onder leiding van de ochtendsprekers bespreken we minimaal twee casussen vanuit juridisch, ethisch en gedragsmatig perspectief.

   

  16.00 uur Afsluiting en borrel


  gps_fixed

  Leerdoelen


  business

  Organisatie

  business Leids Congres Bureau
  mail_outline info@leidscongresbureau.nl
  place lammenschansweg, 144 2301 GB Leiden Nederland

  In 1986 organiseerden we ons eerste congres. Dat betekent dat we dit werk inmiddels meer dan dertig jaar doen. Onze eigen congressen en studiedagen richten zich op actuele onderwerpen die interessant zijn voor professionals bij de overheid en in de zorg- en welzijnssector. Geaccrediteerd door de brancheorganisaties en onder leiding van kundige en enthousiaste professionals uit het veld.

  keyboard_arrow_up