• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking

  Het komt In Nederland meermalen per jaar voor dat een persoon aankondigt in hongerstaking te gaan uit protest of verzet tegen de situatie waarin zij zich bevinden. De medische zorg en begeleiding bij een hongerstaking vereist – naast competenties die huisartsen en maatschappelijk geneeskundigen geacht worden te bezitten – ook specifieke kennis over de medische gevolgen van een hongerstaking en de medisch ethische en juridische aspecten ervan.

  Om die reden heeft JWS een e-cursus ontwikkeld waarin deze kennis wordt overgedragen. De cursus is primair bestemd voor artsen die betrokken raken bij de medische zorg en begeleiding van hongerstakers, maar ook verpleegkundigen kunnen er nuttige kennis mee opdoen.

  laptop E-learning
  add 0.5 punten
  euro_symbol € 25.00
  access_time 09:30 - 16:30

  € Er is geen inlog nodig. Iedereen kan de cursus zo starten.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  08-07-2020 t/m 01-01-2021 09:30 - 16:30 Online
  description

  Omschrijving

  In de cursus wordt de cursist stapsgewijs door twee casus met bijbehorende theorie gevoerd en wordt zijn kennis daarover getoetst, waarbij de juiste en foutieve antwoorden worden toegelicht. De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien 70 % van de vragen juist zijn beantwoord is de toets met succes doorlopen. Indien de toets niet met voldoende resultaat is doorlopen krijgt de cursist nog twee maal een herkansing.

  Na het succesvol afronden van de toets kan vervolgens een certificaat worden aangevraagd. Voor artsen is tevens accreditatie van de cursus aangevraagd.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het doorlopen van deze cursus zal de cursist in staat moeten zijn om:

  • Te definiëren wat een hongerstaking inhoudt;

  • Te herkennen welke factoren het verloop van een hongerstaking kunnen beïnvloeden;

  • Vertrouwd te zijn met de ethische en juridische aspecten van een hongerstaking;

  • Een persoon tijdens en na een hongerstaking te begeleiden.

  business

  Organisatie

  business Johannes Wier Stichting
  mail_outline Info@johannes-wier.nl
  place Keizersgracht 177 1016DR Amsterdam

  De Johannes Wier Stichting is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie van en voor medische professionals. De stichting wordt sinds haar oprichting in 1986 vrijwel volledig gefinancierd door donaties, schenkingen en legaten. De stichting is ANBI erkend en is ingeschreven bij de KvK onder nr 41181972.

  keyboard_arrow_up