• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Medicatiebeoordeling voor specialisten ouderengeneeskunde

  Met deze nascholing leren specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en andere relevante beroepsgroepen van een zorginstelling hoe zij bij (polyfarmacie) patiënten medicijnen doelmatiger kunnen inzetten en de kwaliteit van de farmaceutische zorg kunnen verbeteren.

  Deze nascholing is een in-companyscholing. 

  place Enschede
  add 6.0 punten
  euro_symbol € 315.00
  access_time 09:30 - 17:00

  € vrij van BTW

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  20-05-2019 09:30 - 17:00 Enschede
  description

  Omschrijving

  De richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012) vertelt u hoe en bij welke patiënten u een medicatiebeoordeling moet doen. Het overgrote deel van uw verpleeghuispatiënten valt binnen de doelgroep van deze richtlijn. Omdat het jaarlijks uitvoeren van een medicatiebeoordeling bij kan dragen aan het voorkomen van gezondheidsschade hecht de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) er grote waarde aan dat verpleeghuispatiënten minimaal een keer per jaar medicatiebeoordeling krijgen

  Hoe u dit het beste -samen met uw apotheker- doet leert u tijdens de nascholing 'Medicatiebeoordeling voor specialisten ouderengeneeskunde'. Het IVM ontwikkelde deze nascholing speciaal voor specialisten ouderengeneeskunde.

  Deze nascholing bestaat uit een dag (2 dagdelen) nascholing bij het IVM

  Een belangrijke succesfactor bij medicatiebeoordeling is een goede afstemming tussen voorschrijver en apotheker. Als het enigszins mogelijk is adviseren we u om de nascholingsdag samen met uw beleverend apotheker te volgen. In de nascholing van het IVM staat het werken met (eigen) casuïstiek centraal. Ook is er aandacht voor implementatie van de medicatiebeoordelingen in het eigen verpleeghuis.

  Docent is Paul Geels, adviseur bij het IVM en als arts werkzaam in een verpleeghuis.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afronding van de nascholing:

  • kent u de effecten van het ouder worden op de werking van geneesmiddelen
  • beschikt u over de vaardigheden om een goede farmacotherapeutische anamnese af te (laten) nemen bij de patiënt/mantelzorger
  • kunt u de wensen van de patiënt/vertegenwoordiger betreffende het medicatiegebruik meewegen in de medicatiebeoordeling
  • kunt u een gestructureerde farmacotherapeutische analyse uitvoeren
  • kunt u het farmacotherapeutische behandelplan formuleren en aanpassingen daarin voorstellen en bespreken met de patiënt en/of diens familie
  • weet u - ook van collega's - wat in de praktijk de valkuilen zijn bij medicatiebeoordeling en hoe deze voorkomen kunnen worden
  • beschikt u over praktische vaardigheden om medicatiebeoordeling in de dagelijkse praktijk uit te voeren
  • heeft u handvatten om in uw verpleeghuis de implementatie van medicatiebeoordelingen vorm te geven


  business

  Organisatie

  business Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  mail_outline accreditatie@medicijngebruik.nl
  place Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht
  keyboard_arrow_up