Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Gezondheidsrecht

  Geef je advies over arbeid en gezondheid en wil je leren wat de algemene beginselen van het gezondheidsrecht zijn? Wil je inzicht krijgen in patiënten-rechten, maar ook in jouw positie als professional? Zodat je jouw adviezen over arbeidsomstandigheden kunt optimaliseren? Doe dan deze eendaagse module over gezondheidsrecht.

  place Utrecht
  add 6.0 punten
  euro_symbol € 395.00
  access_time 09:30 - 16:30

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  25-11-2019 09:30 - 16:30 Utrecht
  description

  Omschrijving

  Deze module is onderdeel van de module Juridische aspecten van Arbeid en gezondheid. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.


  Tijdens deze eendaagse module bespreken we het stelsel van gezondheidsrechtwetgeving, inclusief de actuele stand van zaken en de (te verwachten) ontwikkelingen. In het bijzonder besteden we aandacht aan de rechten van de cliënt. Daaronder vallen het recht op informatie, toestemming, geheimhouding en privacybescherming. Ook zaken als inzage van medische gegevens en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) komen aan de orde.


  Vervolgens behandelen we de rechten en plichten van beroepsbeoefenaars. Ook bijbehorende bijzondere wetgevingen komen daarbij aan de orde, waaronder beroepenwetgeving, kwaliteitswetgeving, klacht- en tuchtprocedures en de handhaving van de gezondheidsrechtelijke normen. De focus is gericht op de positie van arboprofessionals. Daarbij bestuderen we hun rol bij direct of indirect contact met cliënten.


  In de vorm van interactieve colleges brengen we je op de hoogte van de laatste wetswijzigingen, actuele regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie. Er is veel ruimte voor discussie en de inbreng van eigen casuïstiek.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afloop van deze eendaagse module:

  • heb je een overzicht van het zorgstelsel en de zorgmarkt.
  • ken je de actuele ontwikkelingen op dit terrein.
  • ben je bekend met de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied gezondheidsrecht.
  • weet je hoe je die toepast bij adviezen over arbeidsomstandigheden.
  business

  Organisatie

  business NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health)
  mail_outline info@nspoh.nl
  place Churchilllaan 11, 10e etage 3527 GV Utrecht

  De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod.

  keyboard_arrow_up