• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts

  Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders van/naar de benen ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose), wat leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI). PAV is een belangrijke oorzaak voor functionele achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verkorte levensverwachting (verhoogd risico op hartziekten en beroerte).

  place Eindhoven
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 18:00 - 20:00

  € Deze scholing zal gratis worden aangeboden aan deelnemers.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  15-10-2019 18:00 - 20:00 Eindhoven
  description

  Omschrijving

  Waar patiënten met PAV in het verleden overwegend werden verwezen naar het ziekenhuis, is er in de multidisciplinaire richtlijnen consensus dat gesuperviseerde looptraining onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut (ClaudicatioNet) de primaire behandeling is voor alle patiënten met CI. Indien looptherapie onvoldoende effect heeft na drie tot zes maanden is eventueel verwijzing voor vervolgdiagnostiek en vervolgbehandeling aangewezen. De huisarts heeft een sleutelrol in dit ‘stepped care’ traject, waarbij de patiënt adequate zorg krijgt die niet zwaarder is dan nodig. Uit het Zinnige Zorg traject van het ZorgInstituut blijkt dat er nog verbetering mogelijk is om patiënten met PAV in eerste instantie in de eerste lijn te behandelen. De rol van de huisarts is hierbij essentieel.


  De scholing wordt op regionaal niveau aangeboden. De locatie, datum en tijd worden per scholing bepaald in samenspraak met de deelnemers, wanneer er voldoende animo is in een regio.

  Het is mogelijk om als individuele zorgprofessional of vanuit een zorggroep/regio interesse voor de scholing kenbaar te maken. Een scholing wordt op aanvraag georganiseerd bij voldoende animo in een regio.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  De scholing, die door de HartVaatHAG en ClaudicatioNet is ontwikkeld, behandelt de rol van de huisarts en praktijkondersteuner in de behandeling van patiënten met PAV:

  • Diagnostiek: Anamnese, enkel-arm index meting en differentiaal diagnose
  • Behandeling: CVRM, effectiviteit gesuperviseerde looptherapie en invasieve interventies
  • Verwijzing: Indicaties voor verwijzing gesuperviseerde looptherapie vs. verwijzing naar het ziekenhuis
  • Monitoring en multidisciplinaire samenwerking
  • Patiënteninformatie


  business

  Organisatie

  business ClaudicatioNet
  mail_outline info@claudicationet.nl
  place p/a Catharina-ziekenhuis Afd. Heelkunde, sectie Vaatchirurgie Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven
  keyboard_arrow_up