Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Congres - Samen voor een sterke eerste lijn!

  Dit jaar bestaat Thebe 100 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Het is een mooie gelegenheid om samen stil te staan bij de zorg in de eerste lijn. Dat willen we doen op een symposium voor huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. De wijkverpleegkundigen en het bestuur van Thebe nodigen u van harte uit voor dit symposium.


  Gelieve alleen aanmelden als u in de regio Brabant werkzaam bent.

  add 3.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 17:30 - 20:30

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  28-05-2019 17:30 - 20:30 Breda
  27-06-2019 17:30 - 20:30 Moergestel
  description

  Omschrijving

  100 jaar Thebe: Samen voor een sterke eerste lijn!

  De zorg is altijd in beweging, er verandert veel: nieuwe inzichten en opvattingen, zorginhoudelijke ontwikkelingen, andere samenwerkingsvormen, wet- en regelgeving. Tegelijkertijd hebben we te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toenemende vergrijzing, mensen worden ouder en wonen langer thuis.

  Dan is een sterke eerste lijn en goede samenwerking nodig. Een belangrijk opdracht voor de zorgverleners in de eerste lijn, met de huisarts in een centrale rol.

  We willen graag een impuls geven aan de samenwerking in de eerste lijn. Dat doen we met dit symposium. Dit symposium wordt op 2 locaties aangeboden, 1x in West-Brabant en 1x in Midden-Brabant. 


  Workshops ronde 1

  Advanced Care Planning

  Hoe gaan we gezamenlijk het gesprek aan met cliënten over hun wensen en voorkeuren over het levenseinde. Een gesprek over kwaliteit van leven, bewustwording van eigen wensen, ziekteverloop en behandeling, wilsverklaring, wat als het thuis niet meer gaat. Met Advanced Care Planning worden deze belangrijke zaken tijdig en in alle rust besproken. De huisarts heeft een centrale rol, maar andere zorgverleners kunnen dit proces ondersteunen.


  Wet Zorg en Dwang

  Volgend jaar gaat de nieuwe wet Zorg en Dwang in werking. Deze wet gaat over onvrijwillige zorg deze is ook van toepassing op de zorg in de thuissituatie. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Wat betekent deze nieuwe wet voor veiligheid en vrijheid in de thuissituatie, wat is de rol van de huisarts, de wijkverpleegkundige en de specialist ouderengeneeskunde? Hoe organiseren we dit met elkaar?


  Samenwerking Huisartsenpost – Wijkverpleging

  De druk op de huisartsenposten is groot en er wordt veelvuldig beroep gedaan op de huisartsen in de avond, nacht en weekend. Er is veel aandacht voor acute zorg in de eerste lijn en hoe we dit met elkaar kunnen verbeteren. Huisartsenposten en Wijkverpleging weten elkaar steeds beter te vinden. In Tilburg en Oosterhout vinden nieuwe initiatieven plaats in samenwerking tussen HAP en Wijkverpleging. In deze workshop worden de eerste ervaringen gedeeld.


  Workshops ronde 2

  Persoonsgerichte zorg

  Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, waarden, wensen en voorkeuren, waarbij de persoon centraal staat en niet de beperking of ziekte. Wat is zijn achtergrond en zijn levensverhaal? Wat is de invloed hiervan op zijn leven? Het is belangrijk om de zorg af te stemmen op de mens en de echte vraag te horen. Ieder mens is immers uniek. Het klinkt heel logisch en bijna vanzelfsprekend om rekening te houden met iemands achtergrond en geschiedenis, maar dat is het nog niet. Ook in de huisartsenzorg is dit een actueel en relevant thema. In deze workshop geven we een beeld van persoonsgerichte zorg en gericht op cultuurspecifieke elementen. We laten zien hoe je dit als zorgverlener kunt toepassen in de praktijk en wat het oplevert.


  Wondzorg

  De laatste jaren zijn flinke stappen gemaakt in het verbeteren van de complexe wondzorg en de organisatie van wondzorg in de regio. Wondregisseurs vormen een belangrijke schakel, zowel in de eerste lijn als in de poliklinische zorg. Uitgangspunt is dat we de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plek willen bieden. En ook hier streven we naar verplaatsing van 2e lijn naar de 1e lijn. Samenwerking tussen wondregisseurs en de huisarts en heldere afspraken is dan essentieel. Wat betekent een verschuiving naar de eerste lijn voor de huisarts? Hoe kunnen we dit samen goed organiseren en wat is ieders rol daarbij?


  Technologie in de zorg - Lex Knape, CEO van Data Analytics.

  In de zorg wordt het gebruik van inzichten uit data steeds meer een gemeengoed. Vooral daar waar de inzichten zorgverleners ondersteunen in hun primaire proces, zodat zij hun kernactiviteiten kwalitatief beter en sneller kunnen doen. De mogelijkheden zijn talrijk. Van het adviseren omtrent diagnoses van bepaalde ziektebeelden, tot het voorspellen van toekomstige klachten en hierop inspelen door het adviseren van de meest effectieve behandeling. Hierbij staat natuurlijk de zorg voor de patient voorop, waarbij zijn of haar privacy wordt gerespecteerd. Na een korte introductie “wat Data Science is” laten wij u aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe u inzichten vanuit data kunt benutten in de huisartsen- en eerstelijnszorg.

  list

  Programma

  17.30 uur: Inloop met salad & soup

  18.00 uur: Welkom door Marijke Megens en Luc Kenter, bestuurders Thebe

  18.15 uur: 100 jaar samenwerking in de eerste lijn

  18.45 uur: Workshop ronde 1

  19.45 uur: Workshopronde 2

  20.30 uur: Napraten onder het genot van een drankje

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Doel algemene gedeelte:

  Deelnemers hebben een beeld van actuele ontwikkelingen in de eerste lijn en zien het belang van samenwerking tussen wijkverpleging en huisartsenzorg.

  business

  Organisatie

  business Thebe
  mail_outline joyce.geurts@thebe.nl
  place Liesboslaan 6 4813 EC Breda
  keyboard_arrow_up