Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Masterclass bijzondere doelgroepen : Wet- en regelgeving

  In deze module krijg je kennis van de actuele wettelijke situatie. Je krijgt actuele casuïstiek en praktische tips, zodat je hiermee direct aan de slag kunt.

  place Utrecht
  add 4.0 punten
  euro_symbol € 195.00
  access_time 17:00 - 22:00

  € Inschrijving voor één module kost € 195,- Huisartsen die werkzaam zijn voor medTzorg-FMMU hebben een aantal voordelen wanneer zij zich inschrijven voor alle modules of per module. Kijk op de site van de aanbieder (via de 'inschrijven' button) voor deze voordelen.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  11-04-2019 17:00 - 22:00 Utrecht
  30-01-2020 09:00 - 14:00 Utrecht
  02-04-2020 17:00 - 22:00 Utrecht
  description

  Omschrijving

  Alle zorgverleners maar zeker die werkzaam binnen justitiële instellingen, arrestantenverzorging, zorg voor mensen opgenomen in een Wlz instelling, al of niet met een BOPZ maatregel, hebben veelvuldig te maken met wettelijke bepalingen. Hoever gaat het beroepsgeheim, welke informatie mag (of moet) ik wel of juist niet delen met derden (familie, wettelijke vertegenwoordigers, politie/justitie, overheden), wanneer is iemand wilsonbekwaam en wat zijn de consequenties daarvan, welke dwangmaatregelen mogen worden toegepast en in welke situaties en onder welke voorwaarden, in hoeverre verschilt de status van een gedetineerde patiënt met die buiten de muren. Zorgverleners hoeven geen jurist te worden maar het is voor alle betrokkenen belangrijk dat de zorgverleners voldoende kennis hebben van de relevante wet en regelgeving en hoe die op een adequate wijze toe te passen. Het gegeven dat veel tuchtzaken gaan over de toepassing van deze wetten illustreert het belang ervan

   


  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afloop van dit blok: 

  • kennen de deelnemers de belangrijkste aspecten van relevante wet en regelgeving: Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), Wet Bijzonder Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)/Wet Zorg en dwang (andere module), Penitentiaire Beginselen Wet(PBW), Wet op de Lijkbezorging (Wlb),
  • kunnen hiermee bij de uitoefening van hun beroep als huisarts in bijzondere situaties een goede afweging maken die ook recht doet aan de juridische aspecten
  • weten hoe en waar ze indien nodig juridisch advies kunnen vragen
  business

  Organisatie

  business FMMU bv en medTzorg
  mail_outline nheemskerk@fmmu.nl
  place Herculesplein 357 3584 AA Utrecht
  keyboard_arrow_up