• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Bijzondere situaties rondom het levenseinde

  In een instelling krijg je te maken met complexe medische problematiek en wetgeving. Rondom het sterfbed staat de patiënt centraal, maar je dient rekening te houden met andere (zorg)professionals.

  • Wie is de hoofdbehandelaar?
  • Wie zal bv. de euthanasie binnen de instelling kunnen uitvoeren?
  • Hoe kun je als huisarts adequate palliatieve zorg en palliatieve sedatie toepassen, rekening houdend met de veelheid aan medicatie bij chronisch verslaafde en/of psychiatrische patiënten.

  Ook ten aanzien van het NRNB (Niet Reanimeren Niet Beademen)

  • Met wie zal dit besproken moeten worden?
  • Hoe verspreid je deze medische informatie binnen de instelling met alle alle (zorg)professionals die rondom de patiënt/ bewoner werkzaam zijn.

  Zowel in verpleeghuizen, VG instellingen als in penitentiaire instellingen kunnen mensen om verschillende redenen besluiten om te stoppen met eten en soms ook met drinken.

  • Wat is de achtergrond van het stoppen?
  • Is de persoon wilsbekwaam?
  • Welke fysiologische processen gaan spelen met welke gevolgen?


  place Utrecht
  add 4.0 punten
  euro_symbol € 195.00
  access_time 09:00 - 14:00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  26-09-2020 09:00 - 14:00 Utrecht
  description

  Omschrijving

  Je krijg tijdens deze module inzicht wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft bij beslissingen over behandeling.

  business

  Organisatie

  business FMMU bv en medTzorg
  mail_outline nheemskerk@fmmu.nl
  place Herculesplein 357 3584 AA Utrecht
  keyboard_arrow_up