Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Leergang Medisch Leiderschap

  Wij geloven dat iedere zorgprofessional op eigen manier invloed kan hebben op de gezondheidszorg. Naarmate die invloed bewuster wordt ingezet kan dat de kwaliteit en de beleving van die zorg exponentieel verbeteren: voor de patiënt, voor de zorgprofessional zelf en voor de maatschappij. De zorg is samen met de maatschappij altijd in beweging. Door de huidige complexiteit is er een verlangen naar de menselijke maat, naar bezieling en naar meer verbinding. Van daaruit kunnen in gezamenlijkheid positieve veranderingen gecreëerd worden in de zorg, waarbij elke arts het beste bijdraagt van zichzelf. Dit is voor ons de kern van Medisch Leiderschap.

  place Doorn
  add 36.0 punten
  euro_symbol € 3,500.00
  access_time 10:00 - 18:00

  € Inclusief kosten voor alle lunches. Inclusief kosten diner en overnachting tussen dag 1 en 2. Leden van de LHV betalen €3000,-. VNVA leden en AIOS ontvangen €300,- korting

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  12-02-2019 t/m 09-05-2019 10:00 - 18:00 Doorn
  11-09-2019 t/m 29-11-2019 10:00 - 18:00 Doorn
  description

  Omschrijving

  Deze leergang:

  biedt professionele handvatten om beter te leren inspelen op alle veranderingen in de zorg. Wij gebruiken kennis, wetenschap en technieken uit de neurowetenschappen, het bedrijfsleven, veranderingstheorieën, leiderschapsstijlen en zingevingsfilosofie.

  Het doel is om persoonlijke groei te faciliteren, visie te ontwikkelen en te leren welke competenties in te zetten om concrete verandering in gang te zetten.

  De leergang bestaat uit veel actieve werkvormen, zoals in moderne transformatietraining gebruikelijk is. Leren en ontwikkelen door ervaren en in gezamenlijkheid.

   

  Het verschilt van reeds bestaande nascholing doordat;

  1. De training gegeven wordt door 2 artsen: een huisarts np en een medisch specialist (werkzaam als gynaecoloog). Zij geven de training vanuit hun ervaringsdeskundigheid en
  2. Beide artsen zijn coach/ trainer.
  3. In deze training worden moderne trainingstechnieken gebruikt (ervarings- en belevingsgericht). Hierdoor ontstaat er een veel grotere impact, leercurve en ruimte voor verandering. Op deze wijze een training volgen is zeer intensief heeft een grote leeropbrengst en brengt diepgaande verandering. Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken, (Confusius)

  De trainers:

  De kracht van de trainers is dat zij beiden arts, coach en trainer zijn. Zij brengen bovendien relevante ervaring mee; als bestuurder en uit het bedrijfsleven. Mevrouw A.G.W. van Dam – Kuijpers. Huisarts n.p. Supervisor- en intervisor huisartsopleiding, NHG supervisor, individuele- en teamcoach, trainer internationale coachings- en leadership opleidingen. (www.avdcoaching.com). Mevrouw dr. J.A.M. de Boer. Gynaecoloog, individuele- en teamcoach, intervisor AIOS en specialisten, vice voorzitter klachtencommissie Jeroen Bosch Ziekenhuis, voorzitter klachtencommissie Flevoziekenhuis. (www.zielenzorg.nl)

  Doelgroep: Artsen

  Aantal: 16

  Tijdsbestek; de leergang beslaat ongeveer 3-4 maanden; 6 dagen in totaal met tussentijdse individuele coaching en telefonische groepsconferentie

  De pijlers zijn: Krachten, waarden, drijfveren en zingeving op individueel-, gezondheids- en maatschappelijk niveau. Met de nadruk op concretisering naar de praktijk. Dit wordt toegepast in de thema’s persoonlijk leiderschap, medisch leiderschap, organisaties en gezondheidszorg als groter geheel.

  Doelen:

  De competenties gebaseerd op het raamwerk medisch leiderschap staan cursief weergegeven.

  Persoonlijk leiderschap; Persoonlijke ontwikkeling, Zichtbaarheid

  Professioneel leiderschap; Leiden vanuit visie, Verantwoordelijkheid nemen, Coachen en aansturen van individuen, Samenwerken/ verbinden, Invloed uitoefenen, Voorbeeldgedrag, Patiëntgericht

  Organisatieleer; Invloed uitoefenen, Organiseren

   

  gps_fixed

  Leerdoelen

  • Ontdekken en versterken van wat er is: talenten, waarden, drijfveren en zingeving.
  • Competenties ontwikkelen om dit in professionele leven te implementeren.
  • Buiten bekende kaders denken.
  • Visie ontwikkelen.
  • Vanuit verbinding samenwerken met collega’s en met andere beroepsgroepen in de organisatie.
  • Inzicht krijgen in organisaties.
  • Ervaring opdoen met nieuwe veranderingstheorieën en modellen.
  • Deze kennis benutten om vanuit visie te handelen in eigen organisatie.


  business

  Organisatie

  business Lemniscaap
  mail_outline info@lemniscaap.com
  place Huis te Hoornkade 14 2282 JW RIJSWIJK ZH
  keyboard_arrow_up