Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Leergang "Leiderschap in ontwikkeling" 2019-2020

  Specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen (HA) krijgen in toenemende mate de ruimte om leiderschap te tonen op de werkvloer. Functies als eerste geneeskundige en medisch manager bestaan al geruime tijd, maar ook in diverse samenwerkingsverbanden, projecten en commissies heb je als specialist regelmatig een leiderschapsrol. Op welke manier kun je deze kans het beste benutten?

  In de leergang “Leiderschap in ontwikkeling” wordt je als SO of HA toegerust met nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschap en organisatie. Je wordt uitgedaagd om een eigen leiderschapsstijl te ontwikkelen die aansluit bij jouw persoonlijkheid, affiniteit en talenten.

  place Utrecht
  add 21.0 punten
  euro_symbol € 1,600.00

  € 1350 voor de leergang en 250 voor de terugkombijeenkomst

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  18-10-2019 t/m 14-02-2020 Onbekend Utrecht
  01-11-2019 t/m 14-02-2020 Onbekend Utrecht
  description

  Omschrijving

  De leergang bestaat uit vijf themabijeenkomsten. Iedere bijeenkomst bestaat uit een interactieve training, gevolgd door een begeleide intervisie.

  Tijdens de vijf bijeenkomsten worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • (Persoonlijk) leiderschap
  • Teamontwikkeling
  • Profilering en positionering
  • Verandermanagement
  • Vrije ruimte: Deze bijeenkomst zal ingevuld worden op basis van de wens van de groep. Voorbeelden van mogelijke invulling zijn: mediatraining, pitchtraining, zorgfinanciering in de toekomst etc.
  • Terugkom bijeenkomst (facultatief)

  Als didactische methode is gekozen voor wisselwerking tussen de praktijk zoals ervaren door de deelnemers enerzijds, gezaghebbende organisatiekundige theorieën anderzijds met als eindresultaat het ontwikkelen van een eigen leiderschapsstijl. 

  Naast de inhoud van de training is de dynamiek binnen de groep een belangrijk leermiddel om te komen tot daadwerkelijke en doorleefde verandering.Nieuwe vaardigheden en rollen worden uitgediept en toegepast in de groep.

  Op aanvraag zal een extra terugkombijeenkomst worden georganiseerd. 

  Na afloop van de leergang bestaat de mogelijkheid om als zelfstandige groep verder te gaan, al dan niet met begeleiding

  De leergang is ingericht voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen met een leidinggevende functie of die een leidende rol nemen binnen het team waar zij werkzaam zijn. Specialisten met ervaring of affiniteit in deze richting zijn van harte uitgenodigd.Om ervoor te zorgen dat de deelnemers zoveel mogelijk van elkaar leren, is er aandacht voor de samenstelling van de groep. Deelnemers in een groep hebben zitten in een gelijksoortige fase van hun loopbaan.  

  Om persoonlijke aandacht en groepsvorming te waarborgen, bestaat de groep uit maximaal 10 deelnemers.

   

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Naast het medisch-inhoudelijke vakmanschap kunnen SO en HA een sterke positie innemen op het gebied van leiderschap en organisatie. Deze leergang ondersteunt SO en HA met deze ambitie door ze gericht toe te rusten met vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

  business

  Organisatie

  business My-doc
  mail_outline J.kusters@my-doc.nl
  place Maliesingel 29 3581BJ Utrecht
  keyboard_arrow_up