Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Bijscholingsdag: Privacy en Documenteren

  De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling is een vakgroep voor uitvoerende aandachtsfunctionarissen die werken met de verplichte Wet Meldcode. De vakgroep biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Er zijn meer dan 1300 leden vanuit alle doelgroepen die met de meldcode moeten werken, aangesloten bij de LVAK.

  place Utrecht
  add 5.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 09:30 - 16:30

  € Deelname bijscholingsdag valt onder lidmaatschap LVAK

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  23-01-2019 09:30 - 16:30 Utrecht
  15-04-2019 09:30 - 16:30 Utrecht
  28-11-2019 09:30 - 16:30 Utrecht
  description

  Omschrijving

  De leerdoelen op de bijscholingsdagen zijn gericht op: de meldcode, taken van de aandachtsfunctionaris, begeleiden van de collega's bij het uitvoeren van de meldcode, adviesfunctie naar directie en bestuur, gespreksvoering met betrokkenen over bijzondere zorg. Verder: signaleren van KM/HG/OM, vormen, risicofactoren, jurisisch kader, geheimhouding en de meldcode, informatie delen, privacy, tools voor het begeleiden van de collega's, gevolgen van KM/HG/OM, intervisie over de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris.

  De bijscholingsdagen beslaan zes contacturen. 

   

  list

  Programma

  09:00 - INLOOP (met koffie en thee)

  09:30 - PLENAIR ONDERDEEL

  Privacy en Documenteren

  In deze bijeenkomst gaan we kijken naar:

  - Hoe ga je om met privacy?

  - Wat mag je wel en niet bespreken?

  - Met wie mag je informatie delen?

  - Wat is belangrijk bij het documenteren?

  Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn

  12:00 - LUNCH (inbegrepen)

  • MIDDAGPROGRAMMA •

  13:00 - PLENAIR ONDERDEEL

  Ouderschap, gezag en echtscheiding

  In deze presentatie komen o.a. aan de orde:

  - Wie zijn de juridische ouders van een kind en wat is hun positie?

  - Hoe is het gezag geregeld als ouders samenwonen? 

  - Hoe is het gezag geregeld als ouders getrouwd zijn? 

  - Wat betekent dit voor het handelen van professionals?

  - Hoe zit het met ouderschap en gezag als ouders uit elkaar zijn en wat betekent dit voor het handelen van professionals?

  Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn

  16:15 - AFRONDING

  business

  Organisatie

  business Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk geweld
  mail_outline info@lvak.nl
  place Burijnstraat 3 1825JM Alkmaar
  keyboard_arrow_up