Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep

  Opleiders en plaatsvervangend opleiders hebben zich de afgelopen jaren vooral bekwaamd in didactische vaardigheden t.b.v. de invulling van hun rol. Door wijzigingen in het kaderbesluit wordt er meer uitgegaan van een opleidersgroep van supervisoren die toenemend actief moet zijn in de opleiding en waaraan de (plv) opleider steeds meer sturing moet geven. Het betreft dan m.n. organisatorische taken, veranderkundige- en leiderschapsvaardigheden vanuit een niet hiërarchische relatie.

  Onderzoek door de landelijke commissie Scherpbier 2.0 (wat gaat over kwaliteitszorg invopleiden) naar de commentaren van opleidingsvisitaties van de afgelopen jaren laat zien dat opleiders hierin onvoldoende zijn toegerust. Leidinggeven gebaseerd op coaching principes (teamcoaching) is volgens ons de meest gepaste vorm om verandering tot stand te brengen.

  place Utrecht
  add 12.0 punten
  euro_symbol € 995.00
  access_time 09:00 - 17:00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  18-01-2019 t/m 15-02-2019 09:00 - 17:00 Utrecht
  17-09-2019 t/m 15-10-2019 09:00 - 17:00 Utrecht
  description

  Omschrijving

  De onderwerpen van de masterclass zijn dan ook:

  • Visie ontwikkeling van de eigen opleiding en daaruit afgeleid de strategie en doelen
  • Basisprincipes van teamontwikkeling en samenwerkingscompetenties
  • Veranderkundige technieken
  list

  Programma

  Dag 1

  09.00 - 17.00 uur

  • Kennismaking en benoeming van het gewenste resultaat van de masterclass
  • Het ontwikkelen van een heldere focus op opleiden in uw opleidingsgroep: gezamenlijk doel, missie en visie.
  • Analyse van de eigen opleidingsgroep: wat voor opleidingsgroep heeft u? Wat is de belangrijkste focus van de opleidingsgroep
  • Wat is uw rol in uw opleidingsgroep?
  • Zorgdragen voor verbondenheid: oefenen met coachingsvaardigheden voor de ontwikkeling van uw opleidingsgroep
  • Aan de slag met het maken van een opleidingsgroep-opleidingsplan (OOP)

  Dag 2 (vindt plaats met een tussenperiode van minimaal 4 weken)

   09.00 - 17.00 uur

  • Wat heeft uw aanpak aan (gewenste en ongewenste) resultaten opgeleverd? 
  • De verandering: het diagnosticeren en acties uitwerken om een verandering tot stand te kunnen brengen. 
  • Wrijving leidt tot glans: de veranderingsbereidheid van uw eigen groep en mogelijkheden tot verandering. 
  • Een kompas maken voor de korte en lange termijn, inclusief het bijstellen van het Opleidingsgroep-Opleidingsplan (OOP)
  • Evaluatie en afronding


  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na de masterclass:

  • Heeft de deelnemer een eigen visie ontwikkeld. Op basis daarvan een strategie en doelen m.b.t. de eigen opleiding uitgewerkt dat leidt tot een eigen “visie en beleidsplan” ter invulling van de taken als (plv) opleider.
  • Kent de deelnemer de basisprincipes van teamsamenwerking en ontwikkeling t.b.v. een gedeelde visie en resultaten.
  • Analyseert de deelnemer patronen en processen in eigen team wat bijdraagt aan effectief en ineffectief opleiden (basisprincipes van samenwerking als team).
  • Heeft de deelnemer Inzicht in de eigen rol en positie als opleider en kent zijn mogelijkheden t.a.v. beïnvloeden van eigen team.
  • Hanteert de deelnemer de aangereikte handvatten om zijn team te laten samenwerken op gemeenschappelijke doelen t.a.v. opleiden.
  • Heeft de deelnemer inzicht in zowel de onder- als bovenstroom en de wisselwerking van beiden op de resultaten van het opleidingsteam.
  • Past de deelnemer de inzichten m.b.t. effectief samenwerken in eigen team toe voor het behalen van team- en opleidingsresultaten.
  • Kent de deelnemer de basisprincipes van verandermanagement en past deze toe t.b.v. de eigen opleidingsontwikkeling.
  • Maakt de deelnemer op basis van de verkregen kennis, inzichten en vaardigheden en rekening houdend met de toepassing van het geleerde in de masterclass een professionaliseringsplan (Opleiding Ontwikkel Plan = OOP) ter verbetering/ontwikkeling van de eigen opleiding. Dit plan maakt onderdeel uit van het eigen visie-beleidsplan.


  business

  Organisatie

  business De Tweede Praktijk
  mail_outline info@detweedepraktijk.nl
  place Sluysoort 58 3602 AS Maarssen
  keyboard_arrow_up