Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Instructeur BLS

  Om als zelfstanding instructeur Basic Life Support (BLS-AED) te kunnen optreden, heeft OSG de opleiding Instructeur Basic Life Support (BLS-AED) ontwikkeld. De cursus Instructeur BLS-AED is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Om onderwijs te geven in reanimatie, dient u een opleiding te volgen voor BLS-instructeur.

  place Houten
  add 12.0 punten
  euro_symbol € 625.00
  access_time 08:30 - 17:00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  17-01-2019 t/m 18-01-2019 08:30 - 17:00 Houten
  16-05-2019 t/m 17-05-2019 08:30 - 17:00 Houten
  12-09-2019 t/m 13-09-2019 08:30 - 17:00 Houten
  18-12-2019 t/m 19-12-2019 08:30 - 17:00 Houten
  description

  Omschrijving

  In de opleiding Instructeur Basic Life Support bij OSG wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand en de vaardigheden die bij Basic Life Support van toepassing zijn. De cursist krijgt voorafgaand aan de cursus een studieopdracht toegestuurd. Deze dient hij of zij voor aanvang van de cursus voor te bereiden. De cursist dient tijdens de cursus Instructeur BLS-AED examens af te leggen, namelijk het Examen Basale Reanimatie volwassenen (theorie en praktijk) en het Examen AED (theorie en praktijk).


  De cursus start met een competentietoets. De cursist dient de reanimatievaardigheden conform de richtlijnen van de ERC/NRR te tonen. Daarnaast wordt de kandidaat-instructeur tijdens de cursus Instructeur Basic Life Support voortdurend geëvalueerd op inzet, gedrag en de omgang met materialen. Deze evaluatie wordt meegenomen in de eindbeoordeling. Voor instructeurs EHBO geldt dat het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is om in het bezit te zijn van een geldig diploma instructeur EHBO. Als bij registratie blijkt dat de cursist niet in het bezit is van een geldig diploma, wordt de cursist niet erkend als instructeur. Er vindt dan geen restitutie van het cursusgeld plaats.

  list

  Programma

  Competentietoets, voorbeeldles en didactiek staan centraal op het eerste dagdeel van de cursus Instructeur BLS-AED. Verder komen praktijk en scenario’s aan bod en de toetsing van praktijk en theorie. Tijdens het derde dagdeel staan theorie en lesgeven centraal.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het doorlopen van de cursus Instructeur BLS-AED is de cursist in staat om:

  • Didactische principes te benoemen.
  • Kernelementen voor theoretische instructie te benoemen.
  • Kernelementen voor praktische instructie te benoemen.
  • De pathofysiologie van de basale reanimatie volwassenen te benoemen.
  • Basale reanimatie volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen uit te voeren.
  • De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie te benoemen.
  • Te benoemen wanneer een AED moet worden ingezet.
  • De werking van defibrillatie te benoemen.
  • De AED te bedienen en te incorporeren in de basale reanimatie.
  • Voorwaarden en beperkingen van het gebruik van een AED te benoemen.
  • Didactische principes voor het onderwijs in basale reanimatie en AED te benoemen en toe te passen.
  • Instructie en bediening van een AED te verzorgen.
  • Diverse materialen en soorten AED’s te benoemen, te bedienen en te demonstreren.


  business

  Organisatie

  business Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde
  mail_outline info@jouwzorgopleider.nl
  place Ringveste 7 A 3992 DD HOUTEN

  OSG biedt diverse cursussen en opleidingen aan voor hoofdzakelijk medische beroepsgroepen. Tot de klanten van OSG mogen, naast individuele cursisten, ook vele (academische) ziekenhuizen gerekend worden. Ook huisartsenpraktijken, huisartsenposten, revalidatiecentra, ambulancediensten en brandweerkorpsen vormen een belangrijke doelgroep van OSG.

  keyboard_arrow_up