• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • AVG in de zorg

  Deze cursus is bedoeld voor medewerkers in de zorg die op de hoogte moeten zijn van de AVG en deze moeten kunnen toepassen in hun eigen organisatie. Denk hierbij aan beleids-, staf-, zorgadministratiemedewerkers, praktijkmanagers en leidinggevenden.

  laptop E-learning
  add 1.0 punten
  euro_symbol € 25.75

  description

  Omschrijving

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 van kracht is. Deze nieuwe wet heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties. Juist in de zorg is zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. De AVG heeft de privacyrechten versterkt en aangepast aan de digitalisering van de maatschappij. Ook zijn er nieuwe rechten bijgekomen voor de mensen van wie persoonsgegevens verwerkt worden. Medewerkers staan voor de uitdaging de AVG correct toe te passen in hun eigen organisatie. 

  list

  Programma

  De cursus start met een pretoets waarmee je kunt zien hoeveel je al weet van de AVG. Daarna doorloopt de cursist vijf blokken waarin de AVG door middel van film, tekst, illustraties, vragen en casuïstiek verder wordt uitgelegd.

  1. Introductie in de AVG
  2. Rechtmatig gegevens verwerken
  3. Beginselen bij het verwerken van persoonsgegevens
  4. Algemene verplichtingen van de verantwoordelijke
  5. Rechten van betrokkenen

  Verder zijn er twee verdiepende blokken die niet getoetst worden.

  • DPIA
  • AVG bij onderzoek en statistiek


  De cursist sluit de cursus af met een toets met meerkeuzevragen waarin de eerste vijf blokken getoetst worden. Hierna volgt eventueel een eerste en een tweede herkansing.


  Doorlooptijd

  De cursus heeft een doorlooptijd van ongeveer 1 uur en 30 minuten.


  Accreditatie wordt aangevraagd.


  gps_fixed

  Leerdoelen

  In deze cursus leer je de inhoud van de Wet AVG en wat er nieuw is ten opzichte van haar voorloper, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De cursus gaat over de toepassing van de AVG in de zorg.

  business

  Organisatie

  business The Competence Group
  phone 0302565625
  mail_outline info@huisartspraktijk.nl
  place Lorentzlaan 3 3401 MK IJsselstein

  eHuisartspraktijk biedt praktijkgerichte, geaccrediteerde nascholing in de vorm van e-learning en blended learning. Ideaal voor praktijkmedewerkers die optimale zorg willen combineren met actuele kennis.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up