Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Pijn bij kwetsbare ouderen

  Pijn komt veel voor bij kwetsbare ouderen, en hindert hen in het alledaagse leven. Comorbiditeit zorgt voor extra complicaties en is een factor gebleken voor inadequate behandeling. Met name bijkomende neurodegeneratieve aandoeningen, zoals dementie, bemoeilijken de diagnostiek. Artsen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van pijnbeleving bij ouderen, en de communicatie over pijn wordt gehinderd door communicatiestoornissen. Naast onderbehandeling, komt ook overbehandeling voor, vooral waar het gaat over geneesmiddelen zoals tramadol en NSAID’s, die bij kwetsbare ouderen over het algemeen veel meer bijwerkingen dan positief effecten hebben.

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 05-10-2020 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Deze cursus bespreekt achtergronden, diagnostiek en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met dementie. Ook komt aan de orde hoe een goed pijnbeleid voor kwetsbare ouderen kan worden bereikt door de organisatie van zorg te verbeteren.

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  prof. dr. W.P. Achterberg

  Wilco Achterberg is specialist ouderengeneeskunde bij Topaz in Leiden en hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Hij was voorzitter van de werkgroep multidisciplinaire richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen (Verenso, 2011) en vice-voorzitter van de Europese samenwerkingsgroep (EU-COST) Pain and Impaired Cognition, especially dementia (2011-2015). Wilco’s missie is om de kwaliteit van leven van de allerkwetsbaarste ouderen te verbeteren; het adequaat behandelen van pijn staat hierin centraal. Naast diverse onderzoeken op het gebied van pijn bij dementie, leidt hij ook studies naar pijn bij COPD en pijn bij afasie, en is hij betrokken bij diverse studies naar pijn bij kwetsbare ouderen thuis. Hij heeft scholingen gegeven aan geneeskundestudenten, medisch specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, verzorgenden en verpleegkundigen, zowel nationaal als internationaal. Hij laat zich hierbij leiden door zowel de wetenschap (experimenteel en toegepast) als de ervaringen van patiënten, en betrekt hierin ook de input vanuit de negen lidorganisaties van het Universitair Netwerk voor de Care, sector Zuid-Holland (UNC-ZH). 


  list

  Programma

  Module 1

  Introductie

  Inventarisatie

  Pijn bij kwetsbare ouderen

  Wat maakt pijn bij kwetsbare ouderen bijzonder?

  Definitie en prevalentie

  Typen pijn en voorkomen

  Gevolgen van pijn en pijnbeleving

  Wie zijn extra kwetsbaar?

  Pijn bij verschillende ziektebeelden

  Aanbevelingen Richtlijn Pijn

  Diagnostiek van pijn bij kwetsbare ouderen

  Pijnmeetinstrumenten

  Pijnschalen bij milde/matige cognitieve disfunctie

  Module 2

  Introductie

  Farmacologische pijnbestrijding

  Uitgangspunten voor farmacotherapie

  WHO-pijnladder

  Neuropathische pijn

  Adjuvante middelen

  Non-farmacologische pijnbestrijding

  Verschillende vormen van non-farmacologische pijnbestrijding

  Organisatie van zorg en pijn

  Organisatie per setting

  Scholing

  Evaluatie

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van module 1:

  • kunt u de epidemiologie van pijn bij kwetsbare ouderen beschrijven;
  • kunt u het pijngedrag van de kwetsbare ouderen verklaren op basis van hun pijnbeleving en coping;
  • kunt u non-verbale uitingen van pijn bij mensen met dementie herkennen;
  • kunt u een pijnobservatielijst bij mensen met dementie gebruiken voor diagnostiek en evaluatie;
  • kunt u de verschillen tussen nociceptieve pijn, neuropathische pijn en centrale pijn herkennen.

  Na het volgen van module 2:

  • bent u in staat om een kwetsbare oudere met chronische pijn op de juiste wijze volgens de Verenso-richtlijn medicamenteus te behandelen;
  • heeft u inzicht in de mogelijkheden van, en noodzaak tot, het inzetten van non-farmacologische behandelmogelijkheden bij pijn bij kwetsbare ouderen;
  • kunt u de organisatorische aspecten beschrijven wanneer een goed pijnbeleid voor een organisatie opgezet gaat worden.


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up