Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Suïcidaliteit: signaleren en interveniëren'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  ‘Suïcidaliteit: signaleren en interveniëren’ helpt huisartsen meer greep te krijgen op het interventieproces bij patiënten die zich suïcidaal uiten of bij wie een vermoeden van suïcidaliteit ontstaat. Onderzoek wijst uit dat nagenoeg alle mensen die zich suïcideren of een poging daartoe doen, kort daarvoor hulpverleningscontacten hebben gehad. Deze mensen hebben zich daarin niet altijd expliciet uitgesproken, maar ook blijkt dat artsen en andere hulpverleners niet altijd doordringen tot de ernst van de situatie. Ook professionals kunnen te terughoudend zijn. Onderzoek toont echter onmiskenbaar een preventieve werking aan van een directe, open communicatie over de gemoedstoestand van mensen met zelfdodingsoverwegingen.

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 01-10-2020 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Het thema is enigszins taboe; de patiënt heeft tegemoetkoming nodig om zijn aarzeling of schaamte te overwinnen. De huisarts krijgt in deze cursus handvatten om suïcidaliteit te signaleren, bespreekbaar te maken én te omgeven met zorg die risico’s vermindert. Na de gedeelde constatering dat er sprake is van suïcidaliteit, is de centrale vraag wat te toen om het acute gevaar af te wenden. Met recht kan gesproken worden van een flitsdiagnose bij een precair issue.

  Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

  list

  Programma

  Module

  Introductie

  Inleiding 

  Suïcidepreventie in termen van zorgethiek

  •   Suïcidaliteit: verenging en verwarring

  •   Inbedding suïcidepreventie

  Structuur in suïcidaliteit en het gesprek erover

  •   Bronnen van suïcidaal gedrag

  •   Risicoprofielen

  •   CASE-interview

  Signalen en vermoedens

  •   De aanloop tot vermoedens

  •   Signalen van suïcidaliteit

  Uitvragen vermoeden, uitspreken constatering

  •   Contact maken, normaliseren

  •   Onderwerpen ter exploratie

  Inschatten van ernst: zwaarte en haast

  •   Suïcidaliteit nauwkeurig vastgesteld

  •   Visualiseren suïcidaliteit

  Het helpende repertoire bij suïcidepreventie

  Concretiseren in een actieplan

  •   Actuele clustering naar levensgebieden

  •   Zorgcontinuïteit

  Werken met naasten, derden, omgeving 

  •   Het consult in relatie tot ‘derden’

  •   Stresserende naasten

  •   Lokale intersectorale samenwerking

  •   Privacyreglement

  Eindtoets

   

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus: 

  •   kunt u signalen van suïcidaliteit herkennen en beschrijven;

  •   kunt u de ernst en de acuutheid van suïcidaliteit inschatten;

  •   kunt u handelingen formuleren die suïcidaliteit temperen;

  •   kunt u de veiligheid verhogende interventies noemen;

  •   kunt u bepalen wanneer samenwerking binnen en buiten de huisartsenpraktijk dient plaats te vinden;

  •   kunt u valkuilen en mythen omtrent suïcidepreventie noemen.

  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up