Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Pijneducatie in de praktijk

  Chronische pijn is pijn zonder duidelijke lichamelijke afwijking. De tijd dat we pijn louter en alleen verklaarden vanuit fysieke afwijkingen ligt achter ons. Bij de meeste patiënten met langdurige pijnklachten zoals bij fibromyalgie, lage rugpijn, whiplash, nekklachten, bekkenpijn, hoofdpijn etcetera, weten we dat veranderingen binnen het centrale en perifere zenuwstelsel de oorzaak zijn voor de pijn; sensitisatie. De behandeling van patiënten met chronische pijn richt daarom met name op de factoren die deze sensitisatie veroorzaken en of in stand houden. Alvorens met deze behandeling te kunnen beginnen is het zaak goed aan patiënten uit te leggen wat sensitisatie is en hoe dit in stand wordt gehouden; ‘pijneducatie’. Pijneducatie wordt in vele richtlijnen in de zorg beschreven als de eerste stap in de behandeling. In de cursus wordt u op praktische wijze en met inbreng van uw eigen ervaringen aangeleerd hoe pijneducatie kan worden aangeboden. Dit kan alleen of eventueel in samenwerking met andere disciplines.

  add 13.0 punten
  euro_symbol € 565.00
  access_time 13:00 - 21:00

  € inclusief cursusboek en maaltijden

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  23-05-2018 t/m 06-06-2018 13:00 - 21:00 Genemuiden
  24-09-2018 t/m 25-09-2018 13:30 - 21:00 Nijmegen
  03-10-2018 t/m 17-10-2018 12:30 - 20:30 Zeist
  14-03-2019 t/m 28-03-2019 12:30 - 20:30 Drachten
  13-06-2019 t/m 27-06-2019 12:30 - 20:30 Drachten
  description

  Omschrijving

  In de cursus zal een inleiding zijn over de verschillende pijntypen en specifiek over chronische pijn. Besproken zal worden wat de rol van de hulpverlener is bij de diagnostiek van chronische pijn en hoe de zorg kan worden afgestemd met andere hulpverleners. Geleerd wordt hoe een biopsychosociale anamnese kan worden afgenomen en welke elementen belangrijk zijn bij patiënten met chronische pijn. Daarbij hoe deze diagnostiek kan leiden tot een pijn-analyse. Deze analyse wordt gebruikt voor de pijneducatie. Vervolgens zal worden ingegaan op verklaringsmodellen voor chronische pijn waarbij o.a. sensitisatie als verklaring voor pijn wordt gegeven. Het toepassen van diagnose sensitisatie in de behandeling zal vervolgens worden getraind. Hierbij zal de focus worden gelegd op pijneducatie en hoe dit aan te pakken en uit te voeren. Ook hier zal weer ingegaan worden op (transdisciplinaire) samenwerking met o.a. de huisarts en de psycholoog.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Hulpverleners kennis over te dragen over chronische pijn en sensitisatie principes en deze kennis om te zetten in vaardigheden. Ingegaan wordt op de diagnostiek van chronische pijn en hoe deze om te zetten in een goede pijneducatie. Tevens wordt ingegaan op het opzetten van samenwerkingsverbanden. In de cursus zal naast kennisoverdracht veel ruimte zijn voor vaardigheidstraining en uitwerken van eigen casussen voor pijneducatie. We hopen op deelnemers met verschillende professionele achtergronden waardoor het transdisciplinaire karakter gestalte kan krijgen in de cursus d.m.v. leren van elkaars visies en werkwijze.

  business

  Organisatie

  business Transcare
  mail_outline p.vanwilgen@transcare.nl
  place Groningerweg 115 9766TM Eelderwolde
  keyboard_arrow_up