Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Hypertensie bij de alleroudsten - stand van zaken in bloeddrukbehandeling'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  Goede behandeling van de snel groeiende groep oude en zeer oude hypertensiepatiënten, dus zonder klachten van de medicatie, met behoud van kwaliteit van leven en een bloeddruk stabiel op streefwaarde, is niet eenvoudig. Interfererende comedicatie, valneiging, verminderde cognitie, risico op overdosering door verminderde nierfunctie zijn allemaal bekende struikelblokken. Ten slotte zijn schijnbaar tegenstrijdige studieresultaten ook niet behulpzaam voor eenduidige protocollaire benadering; in recente bevolkingsstudies hebben ouderen met lagere bloeddrukken meer cardiovasculaire sterfte dan degenen met de hoogste bloeddrukken. Maar in de enige gerandomiseerde studie bij patiënten ouder dan 80 jaar (HYVET, 2008) was dat andersom, net zoals bij hypertensiepatiënten van middelbare en jongere leeftijd. 

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de specialist ouderengeneeskunde. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 08-11-2020 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Inbreng van de biologische leeftijd, geoperationaliseerd als het begrip kwetsbaarheid, geeft een opening in deze patstelling; krachtige bloeddrukbehandeling bij kwetsbare ouderen – met als maat voor kwetsbaarheid een trage loopsnelheid - schaadt, maar geeft bij fitte 80-jarigen juist vermindering van sterfte en cardiovasculaire ziekte. In deze cursus worden aan de hand van de nieuwste gegevens de huidige richtlijnen voor bloeddrukbehandeling bij ouderen en zeer ouderen besproken, met extra aandacht voor behandeldrempels, de kwestie van de zeer lage diastolische druk, medicatiekeuze, en enkele opmerkingen over cholesterol en preventie met aspirine. Ik probeer steeds een kwetsbare én een fitte patiënt met hoge bloeddruk voor ogen te houden, in een spreekkamer of thuis. Deze cursus probeert enkele waypoints te geven voor de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts en de praktijkondersteuner om een begaanbare route te vinden tussen richtlijnen, gezond verstand en gratuite adviezen van snedige opiniemakers. 


  Inhoudsopgave


  Modules

  Inleiding

  Introductiecasus

  Voorkomen, risico, winst van behandeling van hypertensie bij ouderen en zeer ouden

  HYVET, Hypertension in the Very Elderly Trial

  Associatie bloeddruk, sterfte en kwetsbaarheid in observationeel onderzoek

  Kwetsbaarheid

  Hoe zit ’t nu met de J-curve?

  Huidige behandeldrempels

  Leefstijladviezen

  Medicatiekeuze

  Orthostatische hypotensie

  Verschillen in specifieke effecten tussen en binnen klassen antihypertensiva

  Samenvatting behandeladviezen

  Statines en Aspirine bij ouderen

  Pathofysiologie van hypertensie bij ouderen

  Terug naar de introductiecasus

  Literatuur


  Eindtoets

   

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus: 

  • kunt u de voor- en nadelen benoemen van behandeling van hypertensie bij ouderen en zeer ouden;
  • kunt u de relatie van kwetsbaarheid en sterfte aan hart- en vaatziekten bij hoge en lage bloeddruk beschrijven;
  • kunt u met verschillende eenvoudige spreekkamermethoden kwetsbaarheid vaststellen;
  • bent u op de hoogte van de aanbevolen behandel- en streefwaarden voor de oudere hypertensiepatiënt;
  • kunt u het probleem ‘orthostase’, zowel in epidemiologische zin als als risicofactor voor verhoogde sterfte, maar ook als bijwerking van de therapie verklaren en hanteren;
  • kunt u het nut van de novo behandeling van lipidenafwijkingen bij de alleroudsten, het stoppen van eerder ingestelde statinebehandeling en de situatie rond preventieve behandeling met aspirine omschrijven;
  • kunt u het probleem van de te lage diastolische bloeddruk als risicofactor voor verhoogde cardiale sterfte aan de hand van pathofysiologische overwegingen en recent observationeel onderzoek illustreren;
  • bent u op de hoogte van specifieke bloeddrukverlagende farmacotherapie voor ouderen.


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up