Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Personen met verward gedrag in beeld

  Personen met verward gedrag blijven steeds vaker thuis wonen en participeren in de maatschappij. Hun zorgvraag is echter onverminderd urgent. Er is behoefte aan een ambulante werkwijze met een actieve basis in de wijk, dichtbij de cliënt. Hoe kunt u deze ambulante hulpverlening het beste vormgeven? En hoe houdt u daarbij rekening met actuele wetgeving zoals de Wet verplichte ggz en het beroepsgeheim? 


  Om te voorkomen dat cliënten tussen wal en schip raken, is het belangrijk om verward gedrag vroegtijdig te signaleren en te behandelen. Signalering en behandeling van verward gedrag kan echter lastig zijn doordat er uiteenlopende verschijningsvormen zijn. U dient rekening te houden met verschillende aspecten, zoals zelfstigma, culturele diversiteit, persoonlijke grenzen en agressie. Hoe beïnvloedt cultuur bijvoorbeeld het gedrag? Waarom vertoont iemand agressief gedrag en wat kunt u doen om agressief gedrag te de-escaleren? En hoe begeleidt u uw cliënt als deze na een crisis weer naar huis gaat?  


  Bied persoonsgerichte, ambulante zorg aan personen met verward gedrag! 

  add 5.0 punten
  euro_symbol € 395.00
  access_time 09:45 - 16:00

  € De prijs voor deze bijeenkomst is € 395,- voor het volledige programma inclusief lunch. Dit bedrag is inclusief digitaal naslagwerk, hand-outs, koffie/thee en exclusief BTW en onderstaande kortingen*:

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  04-09-2018 09:45 - 16:00 Amersfoort
  11-06-2019 09:30 - 16:15 Zeist
  description

  Omschrijving

  Onder leiding van dagvoorzitter Bauke Koekkoek gaan deskundige sprekers dieper in op de volgende onderwerpen: 

  • De wijkgerichte benadering in de praktijk - hoe geeft u dit het beste vorm?
  • Migranten met verward gedrag - in hoeverre is het gedrag cultureel bepaald? 
  • Wat kunt u doen om te voorkomen dat agressief verward gedrag doorslaat in een crisissituatie?
  • De inzet van de Wet verplichte ggz bij personen met verward gedrag - ambulante gedwongen opname. 
  • Informatieverstrekking in de keten - welke informatie mag u delen met uw partners in het kader van het beroepsgeheim, de AVG en de nieuwe Wet verplichte ggz?


  list

  Programma

  09.00

  Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap


  09:30

  Opening door dagvoorzitter

  Bauke Koekkoek, crisisdienstverpleegkundige en lector Psychiatrische Zorg, auteur van 'Verward in Nederland'

  • Verwarde mensen - waar hebben we het over?
  • De werkelijkheid achter de cijfers
  • Passende hulp in de wijk: voor wie, met wie en hoe?

  10:00

  GGZ in de wijk - zorg dichtbij de cliënt

  Thijs van Oeffelt, psychiater Altrecht en GGZ in de wijk

  Joost Coffeng, projectleider GGZ in de wijk

  • GGZ in de wijk - hoe ziet de wijkgerichte benadering er in de praktijk uit?
  • Hoe ziet de samenwerking eruit met de ketenpartners in de wijk?
  • De ontwikkeling van GGZ in de wijk - waar moet u rekening mee houden?

  10:45

  Koffie- en theepauze


  11:00

  Re-integreren in de wijk na een crisis

  Anita Hubner, GZ-psycholoog en ervaringsdeskundige

  • Inzicht in verward gedrag: persoonlijke ervaring met gedwongen opname
  • Na een crisis terug naar huis - waar moet u rekening mee houden in de zorg aan uw cliënt?
  • Hoe beïnvloedt zelfstigma het herstel en de participatie in de samenleving?

  11:45

  Culturele aspecten van verward gedrag

  Cor Hoffer, cultureel antropoloog en zelfstandig trainer cultuursensitieve communicatie

  • Welke rol spelen geloof en levensbeschouwing bij verward gedrag?
  • Hoe gaat u om met andere ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag dan u gewend bent?
  • Hoe verloopt de communicatie met cliënten die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan u?
  • Hoe kan inzet van het Culturele Interview u bijstaan in de communicatie met cliënten met een andere achtergrond?

  12:30

  Verzorgde lunch


  13:30

  Omgaan met agressief gedrag

  Frank Wintraecken, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, agressietrainer en eigenaar Wintraecken Agressietrainingen en Advies

  Maurice Engel, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, agressietrainer en trainingsacteur in de GGZ Wintraecken Agressietrainingen en advies

  • Wanneer spreken we over agressief gedrag bij personen met verward gedrag?
  • Hoe kunt u personen met verward gedrag het beste bejegenen om agressie te voorkomen?
  • Wat kunt u doen om agressief gedrag te de-escaleren?

  14:30

  Koffie- en theepauze


  14:45

  Wet verplichte ggz

  Pieter Prins, geneesheer-directeur Altrecht

  • De Wet verplichte ggz in een notendop
  • Hoe beïnvloedt de Wet verplichte ggz de opvang en behandeling aan personen met verward gedrag?
  • Hoe regelt u verplichte zorg ambulant en in de wijk?
  • Wat is de rol van familie en omwonenden in de nieuwe Wet verplichte ggz?

  15:30

  Informatiedeling met ketenpartners in de wijk

  KBS advocaten

  • Informatieverstrekking aan derden - wat mag wel en wat mag niet?
  • Hoe gaat u zorgvuldig om met het beroepsgeheim en privacyregels? En hoe zit het met de rechten van uw cliënt?
  • Hoe kunt u samenwerken met andere ketenpartners zonder de regels te overtreden?
  • De impact van de Wet verplichte ggz op de samenwerking en geheimhoudingsplicht

  16:15

  Afsluiting dag door dagvoorzitter

  business

  Organisatie

  business Medilex BV
  mail_outline info@medilex.nl
  place De Dreef 2 3706 BR Zeist

  Medilex heeft meer dan 30 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen, cursussen, opleidingen en incompany-trainingen op het gebied van zorg, welzijn, detentie en gemeenten. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

  keyboard_arrow_up