• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Privacywet AVG: wat moet en wat mag?

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  In mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’, van toepassing. Met de komst van de AVG wordt afscheid genomen van onze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 2001 in Nederland van kracht was. Hoewel de bouwstenen waaruit de AVG bestaat voor een deel overeenkomen met die uit de Wbp, brengt de AVG ook veel verandering.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 18-04-2021 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Organisaties, en dus ook zorgverleners, krijgen meer verantwoordelijkheden en zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens nauwkeurig moeten documenteren. Personen van wie de gegevens worden verwerkt, krijgen meer rechten. Bovendien worden boetes op niet-naleving van de wet hoger, kunnen organisaties gehouden zijn een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, een Privacy Impact Assessment uit te voeren en dienen ze rekening te houden met privacy by default en privacy by design. Verder is van belang dat de regels omtrent datalekken in de AVG nét weer anders zijn dan die uit de Wbp. Ook daar zal u dus rekening mee moeten houden.

  Vanzelfsprekend vallen ook zorgverleners als huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en mondhygiënisten onder de AVG. In de cursus zullen de veranderingen door het van toepassing zijn van de AVG voor zorgverleners helder in kaart worden gebracht en per deelonderwerp worden besproken. Onder meer zal worden besproken wat de AVG inhoudt en wat er verandert ten opzichte van de situatie van vóór mei 2018.

  Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.  list

  Programma

  De volgende onderdelen komen hierbij aan bod:

  • de tekst en de structuur van de AVG
  • het begrip en de verschillende soorten persoonsgegevens
  • de verschillende verantwoordelijkheden van betrokken partijen
  • de Privacy Impact Assessment (PIA)
  • de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
  • het verwerkingsregister
  • privacystatements
  • te treffen (beveiligings-)maatregelen en datalekken
  • het uitwisselen dan wel versturen van persoonsgegevens
  • verwerkingen in het kader van onderzoek
  • het beroepsgeheim
  • het medisch dossier
  • verwerkersovereenkomsten 


  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u inhoudelijk meepraten over de AVG;
  • kunt de gevolgen die de wet voor u als zorgverlener met zich meebrengt omschrijven;
  • bent u bekend met de uitgangspunten van de AVG;
  • kent u de kernbegrippen en weet wat u dient te handelen op basis van de AVG;
  • kunt u, ook bij schending van de wet, bijvoorbeeld in het geval van een datalek, correct handelen.
  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up