• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Communicatie rond donatie

  Het trainingsprogramma Communicatie rond donatie leert cursisten nabestaanden te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze ten aanzien van donatie door de overledene. In de praktijk blijkt namelijk dat ongeveer 70% van de nabestaanden bezwaar maakt tegen orgaandonatie en ruim 80% tegen weefseldonatie (bron: NTS/NORD, 2013).

  Nabestaanden begeleiden

  Communicatie rond Donatie is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij het overlijden van patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor donatie. Het doel van de training is het versterken van de gespreksvaardigheden en -technieken die zij inzetten bij het begeleiden van nabestaanden van potentiële orgaan- en weefseldonoren.

  add 6.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 13:00 - 18:00

  € De NTS brengt cursisten geen bijdrage in rekening.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  09-11-2017 13:00 - 18:00 Dordrecht
  01-02-2018 09:00 - 13:00 Dordrecht
  20-03-2018 09:00 - 13:00 Dordrecht
  23-03-2018 09:00 - 13:00 Maastricht
  27-03-2018 09:00 - 13:00 Eindhoven
  27-03-2018 09:00 - 13:00 Enschede
  28-03-2018 09:00 - 13:00 Leiden
  05-02-2020 08:30 - 12:30 Utrecht
  03-03-2020 09:00 - 13:30 Leiden
  26-06-2020 08:30 - 12:30 Venlo
  description

  Omschrijving

  Communicatie rond Donatie

  Een goed verloop van het donatiegesprek is essentieel voor een succesvol verloop van het donatieproces. Dit betekent dat artsen en andere professionals in staat moeten worden gesteld om nabestaanden op een dusdanige manier te begeleiden, dat zij een weloverwogen besluit over donatie kunnen nemen. Nu weigert ongeveer 70% van de nabestaanden toestemming voor donatie in het geval dat er geen wilsbeschikking in het Donorregister is opgenomen

  (NTS, jaarverslag 2011). De hypothese is dat, door artsen en andere professionals door middel van voorlichting en training te ondersteunen in de begeleiding van nabestaanden, de kwaliteit van donorzorg verder verbetert en in het verlengde daarvan het weigeringspercentage voor donatie afneemt.

  Accreditatie

  De training is geaccrediteerd voor de volgende groepen professionals:

  • medisch specialisten (ABAN cluster 1 en 2, 6 punten)
  • verpleegkundigen (Kwaliteitsregister VenV en Register Zorgprofessionals - 7 punten)
  • verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register - 8 punten)
  • physician assistants (NAPA - 6 punten)

  Verpleegkundigen krijgen hun accreditatiepunten via de NTS. Deze punten verstrekken we (tijdelijk) niet automatisch. 

  list

  Programma

  Trainingsprogramma

  De training bestaat uit twee delen (‘blended learning’);

  1. een scholing in een digitale leeromgeving
  2. het leren onder begeleiding van een trainer.
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van de training beschikt de cursist over de volgende kennis, vaardigheden en attitudes:

  • Hij/zij kan duidelijk informatie geven over orgaan- en weefseldonatie aan nabestaanden;
  • Hij/zij kan vragen van nabestaanden beantwoorden;
  • Hij/zij heeft respect voor de besluitvorming van de nabestaanden;
  • Hij/zij kan empathisch omgaan met emoties van nabestaanden;
  • Hij/zij kan reflecteren op zijn/haar eigen houding ten opzichte van donatie;
  • Hij/zij kan de kennis van slechtnieuwsgesprekken integreren in communicatie rond donatie;
  • Hij/zij kan de rouwverwerkingsfasen integreren in communicatie rond donatie;
  • Hij/zij herkent bepaalde vormen van familiedynamiek en speelt hierop in.

  De Communicatie rond Donatie (CrD) training is gebaseerd op het principe van 'blended learning'. De complete training bestaat uit het succesvol doorlopen van een digitale leerwegomgeving waarna deelnemers de vaardighedentraining moeten volgen. Pas als aan beide componenten is voldaan, wordt een certificaat uitgereikt.

  business

  Organisatie

  business Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
  mail_outline scholing@transplantatiestichting.nl
  place Haagse Schouwweg 6 2332 KG Leiden
  keyboard_arrow_up