Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Opleiding SCEN-arts 2018 en 2019

  SCEN-werkzaamheden stellen artsen in staat om zich te verdiepen in ingewikkelde maar boeiende vragen en om collega’s te ondersteunen met de eigen expertise. Met de jaarlijkse stijging van euthanasiemeldingen neemt ook het beroep op SCEN-artsen toe. De KNMG zoekt namens de SCEN-artsen nieuwe collega’s. Misschien past het ook bij u om collega’s en patiënten te ondersteunen bij de indringende vragen aan het eind van iemands leven.


  Verrijkend werk

  Voor de SCEN-arts is iedere oproep een uitdaging om ‘de vraag achter de vraag’ helder te krijgen en dilemma’s te bespreken. SCEN-artsen helpen de kwaliteit van de medische besluitvorming rond het levenseinde te verbeteren. Als SCEN-arts steunt u uw collega’s in dit lastige proces. SCEN-artsen vinden het verrijkend om advies en consultaties te geven in een andere omgeving dan ze gewend zijn. De ene keer ben je bij de patiënt thuis, dan weer in het ziekenhuis, een verzorgings- of verpleeghuis of een hospice. Het biedt artsen de kans om eens bij een collega de praktijkvoering te bekijken, een kijkje in andermans keuken te nemen. Ook het plenair bespreken van ervaringen en nieuwe inzichten met SCEN-collega’s is inspirerend.


  Toelating tot de opleiding

  De Commissie Opleiding en Registratie SCEN-arts toetst de toelating van een arts tot de opleiding aan de volgende criteria:


  • ten minste vijf jaar inschrijving in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS);
  • ten minste vijf jaar werkzaam zijn als huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist;
  • een CV en een uitgebreide motivatiebrief waarin blijk wordt gegeven van houding en betrokkenheid ten opzichte van euthanasie en/of hulp bij zelfdoding, van relevante ervaring met besluitvorming rondom en/of verlenen van zorg (euthanasie en/of hulp bij zelfdoding en palliatieve zorg) in de laatste levensfase,
  • de mogelijkheid en bereidheid om deel te gaan nemen aan de regionale dienstenregeling, regionale consulentenbijeenkomsten en overige activiteiten van SCEN-artsen.

  place Utrecht
  add 16.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  € Eventuele kosten van de opleiding kunt u vinden via de 'inschrijven' link op de website van het KNMG.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  21-02-2018 t/m 12-09-2018 Onbekend Utrecht
  15-03-2018 t/m 11-10-2018 Onbekend Utrecht
  31-05-2018 t/m 13-12-2018 Onbekend Utrecht
  21-02-2019 t/m 28-03-2019 Onbekend Utrecht
  12-03-2019 t/m 16-04-2019 Onbekend Utrecht
  22-05-2019 t/m 26-06-2019 Onbekend Utrecht
  description

  Omschrijving

  De KNMG opleiding SCEN-arts bestaat uit twee hele dagen (14 uur) met minimaal vier

  weken daartussen en een dagdeel (4 uur) na een half jaar. De dagprogramma’s zijn als volgt:

  Dag 1

  - Welkom, introductie van programma

  - Kennismaking en ervaringen uit de praktijk

  - De rol van de consulent

  o onafhankelijkheid

  o deskundigheid

  o werkzaamheden

  o oordeel

  - De beoordeling van de ondraaglijkheid van het lijden

  - Palliatieve sedatie in relatie tot euthanasie

  - Huiswerkopdracht (schrijven van een consultatieverslag)

  - Evaluatie

  Dag 2

  - Juridische aspecten/toetsingscommissies

  - Bespreking verslaglegging (consultatieverslag)

  - De technische uitvoering van euthanasie

  - Euthanasie en psychiatrie

  - Euthanasie en dementie

  - Euthanasie en verlaagd bewustzijn / coma

  - Patiënten die moeizaam communiceren

  - Evaluatie

  Na dag 2 volgt een voorlopige registratie als SCEN-arts voor een periode van een half jaar. In deze periode wordt ervaring opgedaan en worden minimaal twee consultatieverslagen met een collega besproken vóórdat zij worden overhandigd aan de aanvrager(s).

  Dag 3 (één dagdeel)

  - Bespreken van praktijkervaringen.

  - Euthanasie en klaar-met-leven problematiek

  - Door cursisten ingebrachte onderwerpen

  - Evaluatie

  list

  Programma

  Kandidaten ontvangen vooraf een reader en vullen een kennistoets in. Ook formuleren zij minstens twee punten ter bespreking tijdens de opleiding. De opleidingsdagen zelf staan in het teken van verdieping en (bespreking van) opdrachten.

  Dag 1:

  • taken en functies SCEN-arts, juridische kaders en communicatie met de patiënt;
  • thema ondraaglijk lijden;
  • onderscheid tussen euthanasie en palliatieve sedatie
  • de cursisten krijgen twee opdrachten mee naar huis: maak een consultatieverslag en lees kritisch de verslagen van medecursisten.

  Dag 2:

  • feedback op consultatieverslag. De regionale toetsingscommissies euthanasie leveren hieraan een bijdrage;
  • capita selecta: euthanasie en dementie, euthanasie en coma, euthanasie en psychiatrie.

  Tijdens het eerste half jaar na deze initiële opleiding heeft u een tijdelijke registratie als SCEN-arts. In deze periode voert u minimaal twee consultaties uit, waarvan u de verslaglegging met een collega bespreekt.

  Follow-up dagdeel na half jaar:

  • ervaringen van de kandidaten uitwisselen;
  • de consultatie bij een euthanasieverzoek in situaties van lijden aan het leven.

  Het uiteindelijke selectiecriterium om SCEN-arts te worden is het succesvol doorlopen van de opleiding. De Commissie Opleiding en Registratie SCEN-arts besluit tot inschrijving in het KNMG-register SCEN-arts, waarna de opname in een SCEN-groep plaatsvindt.

  business

  Organisatie

  business KNMG, afd. SCEN
  mail_outline scen@fed.knmg.nl
  place Mercatorlaan 1200 3528 BL UTRECHT
  keyboard_arrow_up