Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Werken in de eerste lijn'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  De meeste oudere mensen blijven steeds langer thuis wonen, ook al ontstaan er ingewikkelde problemen als dementie, de ziekte van Parkinson of blindheid.

  Specialisten ouderengeneeskunde (SO) werken steeds vaker daar waar de meeste ouderen met complexe problemen zijn: in de thuissituatie! Veel SO’s vinden de eerste lijn een erg leuke, maar ook ingewikkelde uitdaging. Niet alleen is het lastig om op de verschillende organisatie- en financieringsvormen zicht te krijgen, ook kan de eerstelijnspraktijk zelf weerbarstig zijn. De samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners is bijvoorbeeld niet altijd vanzelfsprekend.

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  Deze cursus beoogt de SO met interesse voor werken in de eerste lijn inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan in de patiëntenzorg en benoemt aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk, zodat de SO na het volgen van deze cursus meer handvatten heeft om daar te gaan werken waar diens inzet het meest gevraagd gaat worden! 

  Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

  list

  Programma

  • Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Zorgprogramma’s
  • De eerste lijn
  • De organisatie van de huisartsen
  • Organisatie patiëntenzorg
  • Zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland
  • Het identificeren van kwetsbare ouderen in een gebied
  • Financierings- en organisatiemogelijkheden voor een SO in de eerste lijn
  • De SO als zelfstandig ondernemer
  • De toekomst
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de structuur van de eerste lijn toelichten: welke organisatievormen, welke medewerkers er te vinden zijn;
  • kunt u de belangrijkste verschillen opnoemen tussen de werkwijze van een huisarts en die van een specialist ouderengeneeskunde;
  • kunt u concrete aanknopingspunten benoemen om morgen stappen te kunnen ondernemen om in de eerste lijn te gaan werken;
  • kunt u een aantal organisatorische/bedrijfsmatige aspecten benoemen waar elke specialist ouderengeneeskunde die een zelfstandige praktijk wil beginnen mee te maken krijgt en zich een idee over moet vormen;
  • kunt u omschrijven welke vorm u als specialist ouderengeneeskunde kunt kiezen om in de eerste lijn te gaan werken en dit ook gefinancierd te krijgen.


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up