• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online Overdracht en tegenoverdracht in de arts-patiëntrelatie

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  Een goede band en communicatie tussen arts en patiënt levert aantoonbaar positieve gezondheidseffecten op. Wanneer zich in die communicatie herhaaldelijk haperingen voordoen is het goed om te onderzoeken of er misschien sprake is van overdracht van de patiënt naar de arts. Bij overdracht heeft de patiënt een vertekend beeld van de arts door gevoelens en ervaringen uit het verleden die buiten het bewustzijn van de patiënt een werking hebben. De patiënt weet het niet maar voelt het zo en handelt ernaar. Wanneer er sprake is van overdracht oefent de patiënt druk uit op de arts, om zich daarnaar te gedragen. Dit kan ertoe leiden dat de arts in de war raakt, minder rationeel handelt, afwijkt van zijn routines, niet goed meer op de patiënt reageert. Naast een gezondheidsvraag speelt in het consult dan een onbewuste en vaak belemmerende dynamiek. In deze module leert de arts dit fenomeen herkennen en hanteren.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets. 

  drs. F. Kwee

  Famke Kwee is psychotherapeut en psychoanalytica en werkzaam in eigen praktijk. Zij studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hield zich daarna bezig met organisatieontwikkeling, en raakte geïnteresseerd in diepere en persoonlijkere vormen van leren. Na een aantal jaren maakte zij de overstap naar psychotherapie en specialiseerde zich daarna tot psychoanalytica. Binnen GGZ-instellingen gaf ze leiding aan verschillende teams en projecten; vanaf 2009 is ze werkzaam in eigen praktijk. Naast haar werk als behandelaar is ze supervisor en leertherapeut, docent bij Consortium Psychiatricum Zuid-Holland en vervult een aantal bestuursfuncties.

  list

  Programma

  Module 1

  Inleiding 

  Inventarisatie

  Overdracht 

  • Geheugen
  • Onbewuste
  • Fantasie
  • Alle relaties
  • Statisch versus dynamisch
  • Onderscheidingen
  • Voordelen

  Tegenoverdracht

  • Emotionele besmetting

  Module 2

  Veelvoorkomende overdrachten in de arts-patiëntrelatie

  Herkennen van overdracht en tegenoverdracht

  Interventies

  Casus mevrouw De Klerk

  Evaluatie 

  Literatuur

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u beschrijven wat overdracht en tegenoverdracht inhouden;
  • kunt u de psychische achtergrond van overdracht en tegenoverdracht illustreren;
  • kunt u opsommen welke overdrachten van patiënt naar de arts veel voorkomen;
  • kunt u noemen welke tegenoverdrachten veel voorkomen bij de arts;
  • kunt u overdracht en tegenoverdracht herkennen tijdens een consult;
  • bent u in staat de overdracht van uw patiënt bij te sturen;
  • bent u in staat uw eigen tegenoverdracht hanteerbaar te houden.


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40. 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE Nederland dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up