Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Obstipatie bij ouderen'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten die op enigerlei wijze last hebben van obstipatie. Zijn specialisatie maakt het mogelijk dat hij daarbij merendeels of uitsluitend op grond van eigen onderzoek komt tot een beleid dat deze klachten vermindert of opheft. Doorslaggevend hierbij zijn diagnostische en curatieve vaardigheden alsmede kennis over de symptoomverlichting bij patiënten bij wie er geen zinvolle of haalbare curatieve behandelopties meer zijn. Obstipatie kan ernstige lijdensdruk veroorzaken, met name bij patiënten die in een matige en kwetsbare conditie verkeren. Snel en accuraat optreden bij (ernstige) obstipatie mag daarom van de behandelend arts worden verwacht.

  laptop E-learning
  add 1.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 31-12-2020 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Aan de hand van de inhoud van deze cursus kan de specialist ouderengeneeskunde vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

  De tekst van deze cursus is grotendeels gebaseerd op de NHG-Standaard Obstipatie en op de IKNL-richtlijn Palliatieve zorg en obstipatie.

  Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets. 

  list

  Programma

  Module 

  • Leerdoelen
  • Inleiding 
  • Begrippen 
  • Etiologie
  • Diagnostiek 
  • Beleid 
  • Literatuurlijst/nuttige websites

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het doorlopen van deze cursus:

  • kunt u de meest voorkomende oorzaken van obstipatie bij ouderen benoemen;
  • kunt u maatregelen voorschrijven ter preventie van obstipatie;
  • kunt u diagnostisch differentiëren naar aard en (mogelijke) oorzaak van obstipatie;
  • kunt u bepalen wanneer aanvullend onderzoek geïndiceerd is;
  • kunt u de eigenschappen en toepassing van de verschillende typen laxantia benoemen;
  • kunt u een curatief dan wel symptoomverlichtend beleid voeren bij obstipatie;
  • kunt de patiënt, diens naasten en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden van het symptoom obstipatie en van het ingestelde beleid.
  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up