• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Schouwen: de wet en het verpleeghuis

  Na het overlijden van een patiënt, dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer dan alleen onderzoek aan het lijk. Er moet vooral ook een oordeel gevormd worden over de aard van overlijden. En de arts moet specifieke stappen ondernemen. Hoe verloopt de samenwerking tussen behandelend arts, gemeentelijk lijkschouwer en politie? Wat als de datum van overlijden onbekend is? Gelden er andere regels indien het overlijden plaatsvindt in een verpleeghuis? Er zal worden ingegaan op de verschillende postmortale verschijnselen. Hoe kunnen deze helpen bij het onderzoek naar de aard of datum van overlijden? Als laatste wordt ingegaan op de (administratieve) afhandeling van de schouw en/of overdracht aan de gemeentelijke lijkschouwer.

  laptop E-learning
  add 3 punten
  euro_symbol € 699.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de specialist ouderengeneeskunde. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  Na het overlijden van een patiënt, dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer dan alleen onderzoek aan het lijk. Er moet vooral ook een oordeel gevormd worden over de aard van overlijden. En de arts moet specifieke stappen ondernemen. Hoe verloopt de samenwerking tussen behandelend arts, gemeentelijk lijkschouwer en politie? Wat als de datum van overlijden onbekend is? Gelden er andere regels indien het overlijden plaatsvindt in een verpleeghuis? Er zal worden ingegaan op de verschillende postmortale verschijnselen. Hoe kunnen deze helpen bij het onderzoek naar de aard of datum van overlijden? Als laatste wordt ingegaan op de (administratieve) afhandeling van de schouw en/of overdracht aan de gemeentelijke lijkschouwer.

  Deze cursus zal ingaan op de belangrijkste wetten en richtlijnen, er zal kennis opgedaan worden over de begrippen lijkschouw, behandelend arts en de NODOK-procedure (Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak bij kinderen).

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  list

  Programma

  INHOUDSOPGAVE


  MODULE 1 – DE WET EN DE DOOD


  Deel 1 - Wet op de lijkbezorging

  •   Wat staat er in de Wet op de lijkbezorging?

  •   Wat is een lijk?

  •   Wie constateert de dood?

  •   Wie mag zich behandelend arts noemen?

  •   Gemeentelijke lijkschouwer

  •   Tijdstip schouw

  •   Vervoer van lijken

  •   Lijkbezorging

  •   Lijkvinding in Burgerlijk Wetboek


  Deel 2 - Natuurlijk/niet-natuurlijk

  •   Natuurlijke dood

  •   Niet-natuurlijke dood

  •   Verschil doodsoorzaak en aard overlijden

  •   Calamiteit

  •   Overlijden na medische fout

  •   Casuïstiek


  MODULE 2 – DE SCHOUW


  Deel 3 - Schouw 

  •   Lijkschouwing

  •   Voorafgaande aan het lichamelijk onderzoek 

  •   Constateren dood

  •   Informatie omstanders/g

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus: 

  •   kunt u globaal de relevante bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging beschrijven

  •   kunt u omschrijven wat de termen behandelend arts, gemeentelijke lijkschouwer, lijkschouw en lijkvinding inhouden

  •   kunt u uitleggen wat het verschil is tussen het begrip doodsoorzaak en aard van overlijden 

  •   weet u wanneer u wel een verklaring van overlijden mag afgeven en wanneer niet

  •   weet u wat u moet doen als u zelf niet een verklaring van overlijden mag afgeven 

  •   weet u wat u moet doen bij een onverwacht en onverklaard overlijden 

  •   kunt u de aard van overlijden bij verschillende casussen beredeneren

  •   weet u wat een ‘calamiteit’ inhoudt en wat u in zo’n geval moet doen

  •   kent u de verschillende onderdelen van de uitwendige lijkschouw

  •   kunt u vier postmortale verschijnselen bij een lijkschouw opnoemen en weet u wanneer deze zich voordoen

  •   kent u de regels van het beroepsgeheim rond het overlijden en weet u wat u wel en niet aan de FA, nabestaanden en politie mag mededelen

  •   bent u op de hoogte van de inhoud van Handreiking Lijkschouw van de KNMG en Richtlijn Lijkschouw van het NHG

  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  keyboard_arrow_up