• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Motiverende gespreksvoering

  De cursist weet wat het proces focussen inhoudt en kan deze herkennen in een gesprek. Globale inhoud

  De opbouw van het opleidingstraject motiverende gespreksvoering (MGV) is gebaseerd op de door Miller en Moyers (2006) beschreven herkenbare onderdelen, die volgens hen noodzakelijk zijn bij het aanleren van MGV. Deze onderdelen hebben zowel het overdragen van essentiƫle kennis als het aanleren van centrale gespreksvaardigheden over MGV tot doel.


  Doordat de doelgroep divers is, wordt in de module rekening gehouden met niveauverschillen. Deze worden duidelijk door de afname van de starttoets of 0-meting. Naar aanleiding van de resultaten in deze 0-meting wordt een passend leeradvies aangeboden aan de cursist. Dit leeradvies kan inhouden dat bepaalde onderdelen binnen de module overgeslagen worden.

  laptop E-learning
  add 10.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  list

  Programma

  Deze module maakt onderdeel uit van het blended leertraject Motiverende gespreksvoering. Binnen dit leertraject zijn naast 4 e-learning modulen, een handleiding voor de invulling van een training en een toets (uitgevoerd door NSPOH) beschikbaar. Zie voor meer informatie:


  Motiverende gespreksvoering 2

  Motiverende gespreksvoering 3

  Motiverende gespreksvoering 4

  Handleiding training MGV

  gps_fixed

  Leerdoelen

  De volgende hoofdleerdoelen worden afgedekt:

  • De cursist ziet het nut van motiverende gespreksvoering in:

  o De cursist realiseert zich dat de kans op het gewenste gedrag vele malen groter is.

  o De cursist realiseert zich dat hij beter in staat is het herstelproces richting te geven.

  • De cursist weet wat motiverende gespreksvoering inhoudt.
  • De cursist kan de verschillende aspecten op basaal niveau herkennen en weet wat elk proces inhoudt.
  • De cursist weet wat de spirit is.
  • De cursist is bekend met de vier processen en weet wat het proces engageren inhoudt.
  • De cursist is bekend met de ORBSI in het kader van engageren.
  • De cursist weet wat verandertaal, behoudtaal en het proces evoceren inhouden en kan deze
  • herkennen in een gesprek.
  • De cursist weet wat proces plannen inhoudt en kan dit proces herkennen in een gesprek.


  business

  Organisatie

  business GGZ Ecademy
  mail_outline accreditatie@ggzecademy.nl
  place Keltenstraat 14 5037 KD Tilburg

  GGZ Ecademy is een initiatief van en voor GGZ-instellingen die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare e-learning ontwikkelen voor zorgprofessionals.

  keyboard_arrow_up