Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Management in de zorg

  Als zorgondernemer met managementtaken wilt u het maximale uit uw maatschap of vakgroep halen. Hiervoor zijn helder communiceren, conflictbeheersing en timemanagement de essentiële ingrediënten. Niet alleen voor uw praktijkvoering, maar ook voor de onderhandelingen met en de beoordelingen door zorgverzekeraars. Na de leergang Management in de zorg stuurt u uw maatschap of vakgroep pragmatischer, interactiever en strategischer aan.

  place Utrecht
  add 40.0 punten
  euro_symbol € 4,250.00

  € VvAA leden € 4250 / niet-leden € 4695

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-02-2017 t/m 09-11-2017 Onbekend Utrecht
  10-03-2017 t/m 01-09-2017 Onbekend Utrecht
  09-05-2017 t/m 06-02-2018 Onbekend Utrecht
  11-10-2017 t/m 13-06-2018 Onbekend Utrecht
  20-11-2017 t/m 02-07-2018 Onbekend Utrecht
  22-12-2017 t/m 05-10-2018 Onbekend Utrecht
  18-02-2019 t/m 01-07-2019 09:30 - 16:30 Utrecht
  23-04-2019 t/m 17-12-2019 09:30 - 16:30 Utrecht
  12-09-2019 09:30 - 16:30 Utrecht
  09-10-2019 t/m 15-04-2020 09:30 - 16:30 Utrecht
  08-11-2019 t/m 15-05-2020 09:30 - 16:30 Utrecht
  description

  Omschrijving

  LEERGANG MANAGEMENT IN DE ZORG (inhoud van 2018)

  Omschrijving

  Professionals in de gezondheidszorg worden meer en meer belast met managementtaken. Het is ook wel wat wij het ‘tweede vak’ van de zorgprofessional noemen. Voor het eerste vak, dat van (para)medicus, bent u opgeleid en vakbekwaam maar dat tweede vak krijgt u er als het ware bij. Met deze leergang willen we u verder bekwamen in het tweede vak en ervoor zorgen dat u in het management ook goed beslagen ten ijs komt.

  Strategie & beleid

  De veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg gaan razendsnel. U ontkomt er niet aan om mee te gaan in deze - elkaar snel opvolgende - veranderingen gericht op marktwerking en te anticiperen op de regierol van de zorgverzekeraars. Maar welke ontwikkelingen zijn een kans en waarop moet u actie ondernemen? U staat wellicht voor de keuze: al dan niet samenwerken. En zo ja? Welke afwegingen maakt u om er zowel qua werkplezier als financieel beter van te worden?

  Organiseren van de maatschap/vakgroep

  Een maatschap (of een vakgroep) is een horizontaal samenwerkingsverband: de maten moeten de maatschap in grote mate zelf structureren, en niemand is de baas. Tijdens deze module wordt ingegaan op hoe je de maatschap op twee niveaus goed kunt organiseren: de bovenstroom en de onderstroom.

  Personeelsbeleid

  Voor een goed lopende praktijkorganisatie heeft u personeel nodig dat de werkzaamheden adequaat uitvoert. Dit vergt niet alleen een juiste selectie maar ook voortdurende begeleiding en aansturing.

  Effectief Communiceren

  In deze module leert u inzicht krijgen in de werking van de communicerende vaten, waardoor u weerstand kunt begrijpen en wegnemen. U leert gesprekstechnieken. Vaak komen er klachten als de communicatie door de patiënt of de familie als onprettig wordt ervaren.

  Projectmanagement / Marketing

  In deze module is er veel aandacht voor het behoud of de uitbreiding van uw patiëntenbestand. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteitsuitstraling van uw praktijk. En tot slot komen de onderwerpen taakverdeling, -delegatie en mandatering aan bod.

  Timemanagement, Vergaderen & Besluitvorming

  Het nemen van besluiten is onderdeel van uw werk. Er zijn echter andere manieren om tot heldere besluiten te komen dan de geijkte en veelal inefficiënte vergaderingen.

  Financieel Management

  In deze module wordt de financieringsstructuur behandeld van de gezondheidszorg op macro niveau (overheid / zorgverzekeraars) en op meso niveau (context eigen praktijk, bijvoorbeeld maatschap in context ziekenhuis). Ook de financiering op microniveau komt uitgebreid aan bod.

  Onderhandelen

  Goede onderhandelingsvaardigheden vormen belangrijk gereedschap voor iedere (para)medicus. Hoe bereikt u wat u wilt zonder de relatie met anderen te schaden? In deze module leert u stap voor stap de spelregels en de fasering van het onderhandelen kennen.

   

  business

  Organisatie

  business VvAA groep b.v. /Opleidingen & Teamcoaching B.V.
  mail_outline a.hoek@vvaa.nl
  place Orteliuslaan 750 3528 BB Utrecht

  Als collectief van ruim 123.000 zorgverleners, is VvAA de stem en steun van zorgverlenend Nederland. We laten de stem van zorgverleners horen op zorgbrede thema’s als vermindering van bureaucratie. Met kennis, diensten en advies bieden we ondersteuning, voor en door zorgverleners.

  keyboard_arrow_up