Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Psychopathologie bij kinderen van 0 - 7 jaar

  Bij baby's, peuters en kleuters zijn de verschillende ontwikkelingslijnen sterk met elkaar verweven. De ontwikkeling verloopt erg snel, waardoor onderscheiden ontwikkelingsgebieden extra gevoelig zijn voor onderlinge verstoringen. Het beperkte gedragsrepertoire van het kind impliceert dat bepaalde problemen in het gedrag kunnen verwijzen naar heel verschillende oorzaken en processen. Kindproblematiek heeft meteen implicaties voor de gezins- en opvoedingssituatie en omgekeerd. Daardoor is het moeilijk de ouder- en de kindfactoren van elkaar te onderscheiden. Vanuit deze complexe interacties wordt de psychopathologie van (zeer) jonge kinderen in deze cursus behandeld.


  Let op: Accreditatie onder voorbehoud, deze is nog in aanvraag.

  place Amsterdam
  add 24.0 punten
  euro_symbol € 1,095.00
  access_time 10:00 - 17:00

  € Exclusief boek(en), inclusief (online) aanvullend literatuur en lunch.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  31-10-2014 t/m 19-12-2014 10:00 - 17:00 Amsterdam
  20-03-2015 t/m 05-06-2015 10:00 - 17:00 Amsterdam
  25-09-2015 t/m 18-12-2015 10:00 - 13:00 Amsterdam
  16-12-2016 t/m 10-02-2017 10:00 - 17:00 Amsterdam
  02-06-2017 t/m 30-06-2017 10:00 - 17:00 Amsterdam
  08-09-2017 t/m 06-10-2017 10:00 - 17:00 Amsterdam
  23-11-2018 t/m 01-02-2019 10:00 - 17:00 Amsterdam
  17-05-2019 t/m 21-06-2019 10:00 - 17:00 Amsterdam
  description

  Omschrijving

  Doelgroep

  (GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, kinderpsychiaters, kinderartsen en jeugdartsen werkzaam in, bijvoorbeeld, RIAGG's, MKD's, MKT's, de kinder- en jeugdpsychiatrie, bureaus jeugdzorg, kinderhuizen, kinderafdelingen van ziekenhuizen, consultatiebureaus voor jonge kinderen en priv├ępraktijken.


  Inhoud

  • De normale en gestoorde ontwikkeling van het kind en ontwikkelingspsychopathologie (o.a. de ego-ontwikkeling van het kind in relatie tot de omgevingsfactoren; model van Greenspan; psychopathologie in het licht van de individuatie-separatieontwikkeling (Mahler); risicofactoren en protectieve factoren; aanleg, opvoeding, neuropsychologische aspecten, ontwikkelingsinterferenties; signalen van psychische stoornissen op verschillende leeftijden).
  • Autismespectrumstoornissen (ASS), met name de vroege onderkenning van ASS en differentiaal diagnostiek; multisystemische ontwikkelingsstoornissen.
  • Psychische stoornissen als gevolg van hersenaandoeningen (o.a. acute hersenaandoeningen en infecties; foetale intoxicatiestoornissen; chronische hersenaandoeningen; epilepsie).
  • Reactieve hechtingsstoornissen.
  • Affectieve stoornissen (o.a. sociaal en emotioneel ge├»soleerde kinderen; dysfore, verdrietige en apathische kinderen; depressie bij het (zeer) jonge kind; boze en angstige kinderen; angststoornissen; structuurafhankelijke kinderen).
  • Dwangverschijnselen en obsessieve-compulsieve beelden (inclusief ticstoornissen).
  • Functiestoornissen en somatoforme stoornissen (o.a. eet- en voedingsstoornissen, slaapstoornissen, stoornissen in de sfinctercontrole, encopresis, enuresis, vroege psychoseksuele ontwikkelingsstoornissen, psychosomatische stoornissen).
  • Regulatiestoornissen (o.a. stoornissen in de sensorische informatieverwerking, hypersensitieve kinderen, onvoldoende reactieve kinderen, motorische gedesorganiseerde, impulsieve kinderen, aandachtsstoornissen en ADHD, breath holding spells).
  • Voorlopers van gedragsstoornissen.(o.a. agressieregulatiestoornissen en oppositionele stoornis).
  • Taal-, spraak- en communicatiestoornissen.
  • Vroege leerstoornissen.
  • Kinderen met zware medische complicaties (o.a. reacties van kinderen op ziekenhuisopnames, de impact van ziekenhuisopnamen op de ouders en de ouder-kindrelaties).
  • Aanpassingsstoornissen en traumatische stressstoornissen.
  • Stoornissen in de ouder-kind-relatie; gestoorde gezinsrelaties (o.a. ouderlijke overbetrokkenheid, gebrek aan ouderlijke betrokkenheid, angstige en gespannen ouders, vijandige ouders, ouders die lichamelijk of seksueel misbruiken).
  • DSM-5 en jonge kinderen; DC: 0-5.
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat:

  • gestoord gedrag bij kinderen jonger dan 8 jaar te onderkennen en gericht op te sporen;
  • de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen, en de gevolgen daarvan, in te schatten;
  • de consequenties van psychopathologie voor de behandeling te hanteren;
  • in een multidisciplinair team de taal van de andere specialisten te verstaan.
  business

  Organisatie

  business RINO Amsterdam
  mail_outline info@rino.nl
  place Leidseplein 5 1017 PR AMSTERDAM
  keyboard_arrow_up